Geografisch thema

Millegem

ID
14496
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14496

Beschrijving

Millegem, oorspronkelijk een Geelse enclave in de voogdij Mol, bestond uit een kerkplein met omringende huizen, ten westen van Mol-centrum, en werd namens de heer van Geel door een meier bestuurd; in 1818 afgescheiden van Geel en officieel als gehucht bij Mol gevoegd; Millegem had toen een veertigtal inwoners; naderhand ging de benaming over op de in 1854 gestichte parochie die naast Millegem ook Stokt en de aanhorige wijken omvatte. De bevolking legde zich voornamelijk toe op landbouw. Pas in 1901 werd de eerste kasseiweg aangelegd; hij vertrok vanuit Mol, doorkruiste het gehucht van oost naar west en liep met een grote bocht verder naar Achterbos; deze weg, thans gevormd door Hofstede, Bronstraat via het Lindeplein verder als Milostraat en Feynend, is nog steeds de hoofdas van het gehucht.

Sedert de aanleg van de spoorlijn Antwerpen-Neerpelt in 1875 ten zuiden van het gehucht, verliep de verdere ontwikkeling in dezelfde richting. Eertijds had Millegem een eigen molen, een standaardmolen met balkinscriptie 1788; hij werd afgebroken in 1955 en heropgebouwd in Bokrijk. Het neo-romaanse kerkje van 1858 werd in 1961 gesloopt en vervangen door een nieuwe kerk naar ontwerp van architect J. Gabriëls (Brasschaat).

Thans bevindt zich in het oosten de Molse industriezone II met aansluitend een ambachtelijke zone. Tussen Millegem en Stokt, ten westen van de kern van Millegem rest nog een intact bewaard landbouwgebied, terwijl het uiterste W. wordt ingenomen door "site 2" van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK), zie ook Donk gehuchtsinleiding en Boeretang. Bij deze site met onder meer het Centraal Bureau voor Kernmetingen, hoort de zogenaamde "Europawijk", een geïsoleerde, residentiële woonwijk met bijhorend sociaal-cultureel centrum en de Europese school, ontstaan in het kader van de aanwezigheid van hooggeschoold internationaal personeel verbonden aan het SCK. Het uitzicht van de woningen sluit aan bij deze van "site 1", zie Donk, Boeretang. Naast de hoofdweg die door het domein van "site 2" loopt, bleef een oude voogdijgrenspaal van ijzerzandsteen bewaard zogenaamd "Ghein Reysen Cruys".

 • DIRIKEN P., Geogids Oosterkempen: Balen, Dessel, Mol, Retie, sine loco, 1992, p. 96.
 • Duizend jaar Millegem. Vijfentwintig jaar nieuwe kerk, Millegem, 1986.
 • PEETERS F., VER BRUGGEN M. en VOS P., Grenzen en palen in de voogdij Mol - Balen - Dessel. Van Boom tot Steen - een historisch onderzoek, Mol, 1990, p. 33-35.
 • Profiel van Mol, Mol, 1971, p. 322.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2002


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Odrada

 • Omvat
  Pestkapelleken

 • Omvat
  Sint-Odradamonument

 • Omvat
  Twee boerenwoningen

 • Omvat
  Twee boerenwoningen

 • Omvat
  Villa Helena

 • Omvat
  Vrije school en klooster

 • Omvat
  Zonnehoeve

 • Is deel van
  Mol


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Millegem [online] https://id.erfgoed.net/themas/14496 (Geraadpleegd op 25-06-2021)