Geografisch thema

Sociale woonwijk Beekakkersstraat

ID: 1452   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1452

Beschrijving

Huisvestingsproject van 80 woningen, 1964, naar ontwerp van architect P. Neefs. Woonwijk, bestaande uit parallel, geschrankt ingeplante woonblokken met voortuin, gelegen aan doodlopende straten, en omgeven door een omlopende ringstraat.

Inkom en woonkamer zijn steeds gericht naar de aan de straat palende tuin; de aanvankelijke bedoeling, deze tuinen af te schermen met muren en de woonkamers telkens van een schuifdeur te voorzien, werd van overheidswege niet aanvaard; het uitgangsconcept dat zowel geborgenheid als een vlotte communicatie tussen leefruimte en tuin waarborgde, werd op die manier reeds in de kiem ontkracht. De tuinen werden afgezet met beukenhagen, de woonkamerwand met eenvormige rechthoekige vensters geopend.

Modulaire compositie bestaande uit balkvormige, rug aan rug gekoppelde bakstenen volumes van twee bouwlagen (waarin één of twee woningen) gecombineerd met kleinere vooruitgeschoven volumes van één bouwlaag (waarin twee garages). Ook de ingeplante bejaardenflats zijn maar één bouwlaag hoog. De kopgevels van een bouwblok vertonen een scherpe bouwnaad die het individueel karakter van beide woningen duidelijk markeert. Aluminiumramen en dito beglaasde deuren met later aangebrachte rolluikkasten.

  • DE KOONING M., Paul Neefs, in Vlees en beton, nr. 19-20, 1992, p. 56.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sociale woonwijk Beekakkersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/1452 (Geraadpleegd op 02-12-2020)