Geografisch thema

Verkaveling S.A. Bredene

ID
14526
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14526

Beschrijving

1903: oprichting van de "S.A. Breedene-sur-mer lez-Ostende". Doel: verkoop van 80.000 vierkante meter gronden gelegen achter de duinengordel, meer bepaald ten oosten en voornamelijk ten westen van de oude Duinenstraat. Speculatieve overwegingen: ligging aan Koninklijke Baan en kusttramlijn (bereikbaarheid!), nabijheid van het mondaine Oostende, goedkopere tegenhanger van Mariakerke meer bepaald de westelijke uitbreiding van Oostende met stijgende grondprijzen.

Verkavelingsplan - een wegenplan zonder perceelindeling - naar ontwerp van architect P. de Groef (Brussel) van 1905 combineert een radiale met een circulaire aanleg; uiteindelijk slechts een vierde gerealiseerd namelijk het gebied omschreven door Kapellestraat/ Driftweg ten noorden, Brusselstraat ten oosten, Golfstraat en Frankrijklaan ten zuiden, en Parklaan ten westen; ook nog enkele onbebouwde percelen.

Huidig stratenplan grosso modo volgens voorzien patroon, behalve ten westen van Duinenstraat waar meer "formele", "stedelijke" aanleg voor Gent-, Golf-, Antwerpen- en Brusselstraat met rijbebouwing in aansluiting bij commerciële assen Kapellestraat/ Driftweg en eerst genoemde straat. Oostelijk gedeelte met overwegend residentieel karakter, zie organische aanleg weerszijden centrale Zeelaan met losse villabouw; tevens locatie van parochiekerk en school in aan Duinenstraat palend overgangsgebied van Peter Benoit- en Hendrik Consciencelaan naar villawijk.

1939: gemeente stelt nieuwe straatnamenlijst op waaruit persoonsnamen van eigenaars op één na geweerd.

Vanaf jaren 1960 raken ook de toen nog vrije percelen van het residentieel gedeelte van de verkaveling bebouwd.

Oudste bebouwing dateert van voor de Eerste Wereldoorlog en vertoont meestal een eclectische inslag. Voornamelijk vanaf jaren 1920, Anglo-Normandisch getinte villa's en/ of cottages met typerend dakenspel, loggia's, erkers, pseudo-vakwerk en verzorgd houtwerk; ook invloed van de art-decostijl. Sporadische modernistische inslag onder meer bij enkele kleine (voormalige) hotels en het onlangs gesloopte casino (zie Driftweg), uit jaren 1930.


Bron     : DELEPIERE A.-M., HUYS M. & KERRINCKX H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Verkaveling S.A. Bredene [online] https://id.erfgoed.net/themas/14526 (Geraadpleegd op )

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.