Geografisch thema

Nieuwe Koerswijk

ID: 14545   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14545

Beschrijving

Villawijk ten noorden van Stene, sluit morfologisch aan bij Mariakerke, maar hoort door de fusie van 1899 bij Stene. Wordt ingesloten door: ten noorden de Nieuwpoortsesteenweg (1823), ten oosten de Steensedijk, ten zuiden de Prins Roselaan, een stuk van de vroegere 18de-eeuwse Langestraat, en ten westen gr. m. door het Albertus- en Zijdelingegeleed. Noordelijk stuk met o.m. Derbylaan behoort tot Mariakerke. Verkaveld in de jaren 1920, in de buurt van de net aangelegde "nieuwe oefenrenbaan", waarnaar de wijk werd genoemd. De straten in de wijk krijgen vnl. namen van plaatsen waar paardenrennen werden gehouden, cf. Waregemlaan, of namen van bekende renpaarden, cf. Prins Roselaan. Tot voor die tijd landbouwgebied, cf. kaart I.C.M. van 1911. In 1914 aanleg van Duits vliegveld op weiland gr. m. te situeren in hoek van Prins Rose- en Spalaan.

Organisch stratenpatroon van 1920 gekenmerkt door enerzijds gebogen en lusvormige straten met pleintjes, anderzijds straten met meer formeel patroon ten westen van Stokkellaan. Pas in 1945 uitvoering van riolerings- en wegenwerken. Verbinding van doodlopende grensstraten ten westen in 1961 met de Spalaan en ca. 1970 met de doortrekking naar het noorden van de Mariakerkelaan.

Opgevat als villawijk, bebouwing bestaande uit losstaande woonhuizen; later aangevuld met rijhuizen. Eerste bouwfase in interbellum, met enigszins geïndividualiseerde ontwerpen, enerzijds verwijzend naar de cottagestijl, met typerende hogere daken, anderzijds aanleunend bij het modernisme. Tweede bouwfase met doorsneehuizen in jaren 1950-60. Vanaf jaren 1980 inplanting van appartementsgebouwen van ca. vier bouwlagen. In 1967 wordt Nieuwe Koerswijk een zelfstandige parochie met de Sint-Franciscuskerk (cf. Assisiëlaan).

CARREIN L., 100 jaar vrij onderwijs te Mariakerke, Oostende, 1995, p. 55.

MAJOR W., Een Duits vliegveld in oorlogstijd: het I Marineflugstation, in Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, 1978, 4, p. 2-3.

DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 13.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties