Geografisch thema

Far West

ID
14557
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14557

Beschrijving

Dit gehucht, gelegen ten noordoosten van het centrum, is één van de nieuwe (arbeiders)woonwijken die zich ontwikkelden in de loop van de twintigste eeuw ten gevolge van de toenemende industrialisatie in Vilvoorde. Het zuidelijke deel wordt ingenomen door het Maurits Duchéhof, een tuinwijk aangelegd vanaf het begin van de jaren 1920 door de toenmalige huisvestingsmaatschappij De Vilvoordse Haard. Het noordelijke deel vormt een woonuitbreiding uit het derde en het vierde kwart van de twintigste eeuw en wordt vooral gekarakteriseerd door homogeen bebouwde straten met eenvoudige bel-etagewoningen van drie bouwlagen en eengezinswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen met garage op de begane grond.

  • CALDERON A. 1993: Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 85-86.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005

Aanvullende informatie

De naam Far West werd reeds vanaf 1929 algemeen gebruikt voor de tuinwijk in de omgeving van het Maurits Duchépark. In 2001 werd dit de officiële naam voor de volledige, omliggende wijk met zo’n 40-tal straten.

  • TOLLET A. 2009: Vilvoorde City, meer bepaald in de Far-West. Sociale huisvesting in Vlaams-Brabant, Leuven.
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum: 02-09-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Far West [online] https://id.erfgoed.net/themas/14557 (Geraadpleegd op 26-02-2021)