Inhoudelijk thema

Houtige beplantingen met erfgoedwaarde

ID
147
URI
https://id.erfgoed.net/themas/147

Beschrijving

Bij de inventarisatie van Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde gaan we op zoek naar beplantingen die kenmerkend zijn voor het werk van de mens of van de natuur of van beiden samen. Deze bomen en struiken komen in deze inventaris wanneer ze erfgoedwaarde bevatten, zoals een historische, esthetische of volkskundige waarde. Zo toont de inventaris bijvoorbeeld een mooie staalkaart van welkomstbomen, dorpslinden, gevlochten veekeringshagen, kapelbomen, vredesbomen en kasteeldreven. Deze items vertellen hoe onze voorouders eeuwenlang omgingen met bomen en struiken. Hoe ze deze nuttig aanwendden, welke rol deze speelden in bijgeloof en rituelen, hoe ze voor 
het esthetische genot werden aangeplant, …

Dit thema wordt toegevoegd aan alle houtige beplantingen met erfgoedwaarde zodat we alle objecten binnen dit thema of pakket makkelijk terug kunnen vinden via het zoekformulier.

Historiek inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde

De inventaris ‘Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde’ ontstond in 2006. Meldingen van erfgoedbomen en –struiken werden onderzocht en opgenomen in de inventaris indien ze erfgoedwaarde hadden. Daarnaast is één gemeente per provincie volledig geïnventariseerd om de methodologie op punt te zetten. Op die manier zijn Zwalm, Herne, Heuvelland, Voeren en Bornem, met uitzondering van de beplantingen in tuinen en parken, gebiedsdekkend geïnventariseerd. Voor alle overige gemeenten zijn alleen beschermde bomen en ad-hoc zaken geïnventariseerd. Sommige landschappen onderzochten we meer gedetailleerd in het kader van projecten, waarbij ook de houtige beplantingen met erfgoedwaarde in de inventaris kwamen. Vanaf oktober 2014 ontsluiten we deze inventarisgegevens stelselmatig online. Nieuwe gegevens, bijvoorbeeld uit recente projecten, vullen we aan.

Alle informatie over het ontstaan, de scope en de historiek van het thema 'houtige beplantingen met erfgoedwaarde' kan je lezen in het onderzoeksrapport 'Inventariseren van landschappelijk erfgoed in Vlaanderen. Historiek, methodologie, doelstellingen en resultaten'.

Handleiding voor het inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde

Meer informatie over de methodiek en de erfgoedwaarden en -criteria om houtige beplantingen met erfgoedwaarde te inventariseren kan je lezen in de Handleiding voor het inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde.

 

 


Auteurs: Vanmaele, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Munkbaan 1-2, 1A (Galmaarden)
Tweeledige opper- en neerhofstructuur met sporen van een ringgracht verwijzend naar de motte-origine, gelegen op de linkeroever van de Mark, op de grens met Galmaarden. Het landgebruik bleef ongewijzigd sinds de 19de eeuw. Knotwilgenrijen en meidoornhagen markeren de historische percelering.


Sint Leonardus 42 (Galmaarden)
Gesloten hoeve met witgekalkte volumes gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats. Overluifelde inrijpoort. Een houtkant markeert de historische huiskavel van de hoeve waar nog een relict van de boomgaard aanwezig is.


Dorpsstraat 61, 65-67 (Gooik)
Voormalige banbrouwerij met in U-vorm rondom een binnenplaats opgestelde en heden in meerdere panden verdeelde gebouwen uit de 18de eeuw. Achter de hoeve ligt een door bomen omzoomd grasland.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Overrepen (Tongeren)
Het historisch bosreservaat Kolmontbos met inbegrip van de burchtruïne en motteheuvel, is beschermd als cultuurhistorisch landschap.


Loberg 33 (Lommel)
De schermlindes bij Hoeve Spooren zijn beschermd als monument.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Houtige beplantingen met erfgoedwaarde [online], https://id.erfgoed.net/themas/147 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.