Voorbeelden van Houtige beplantingen met erfgoedwaarde

ID: 132588 | Landschappelijk element

Opgaande bruine beuk als vredesboom op kerkhof

Dorp (Nazareth)
Aan het vroegere oorlogsmonument, nu Heilig Hartbeeld, staat een oude bruine beuk (Fagus sylvatica 'atropunicea’), aangeplant als vrijheidsboom bij de oprichting van het oorlogsmonument in 1920. De boom heeft een omtrek van 375 centimeter, een takvrije stam van 4,5 meter, en een kruinproject met straal 9 meter.


ID: 130353 | Landschappelijk element

Lovertheater uit haagbeuk Kasteeldomein Leeuwergem

Kasteeldreef 1 (Zottegem)
Het lovertheater is volledig aangelegd in haagbeuk en is uniek in zijn soort voor België. Er is een gecompartimenteerde inkompartij die met geschoren hagen en leilindes werd afgeboord. Haaks op de inkompartij is de toegang tot het theater, met op het einde het centrale middenvak. Ook op het eind van de toegang zijn er links en rechts de berceaus die het theater volledig ontsluiten en toegang geven tot de loges. De loges zelf zijn telkens afgeboord met, op overkijkbare hoogte, geschoren hagen.


ID: 130378 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag met topiary van in haan en kip geschoren taxus

Houtenmolenstraat 53 (Buggenhout)
Langs de Houtenmolenstraat te Buggenhout bevindt zich een geschoren taxushaag van 18 m lengte en 110 cm hoogte, waarin zich twee geschoren vormen van tuintopiary bevinden (‘kip’ en ‘haan’) met een hoogte van 5,5 m. De haag en topiary vormen een historische eenheid met een hoeve uit 1753, waarvan ze het erf afsluiten aan de straatkant.


ID: 130384 | Landschappelijk element

Etagelinde op dorpsplein Retie

Markt (Retie)
De etagelinde (Tilia platyphyllos) bevindt zich op het onregelmatig gevormde dorpsplein ten zuidwesten van het westportaal van de Sint-Martinuskerk, meer bepaald langs de rijweg Turnhout - Mol. Rond de stambasis is een achthoekige, gemetselde bakconstructie aangebracht.


ID: 130919 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Twee gekandelaarde linden bij veldkapel

Ninoofsesteenweg (Galmaarden)
Twee kapelbomen flankeren op een heuvelrug, Kleienberg genoemd, een veldkapel. Langs de kapel loopt een veldwegen die reeds op de Popp-kaart is ingetekend. Het is een losweg die verbinding maakt tussen de Ninoofsesteenweg en de Hollestraat. Door deze veldweg werd het perceel met het primitieve nummer 924 gesplitst en ontstond er een klein restperceeltje, nu perceel 924C. Dit verloren stukje grond is hier benut om er een veldkapel met kapelbomen op te voorzien. Het zijn twee zomerlindes waarvan alle zijtakken op korte afstand van de stam zijn gekandelaard. De ligging op de heuvelrug maakt van dit erfgoed een landschappelijk mooi gelegen object.


ID: 131128 | Landschappelijk element

Treurbeuk op protestants kerkhof Korsele

Korsele 39 (Horebeke)
De opgaande treurbeuk groeit achteraan op het protestantse kerkhof, ten noordwesten van de Nieuwe protestantse kerk (gebouwd in 1872) en dicht bij de Oude Kerk (gebouwd in 1794-1795), nabij de scheidingsmuur met het domineehuis. Het is één van de oudste treurbeuken van het land uit het midden van de 19de eeuw met aan de wortels een ingegroeide grafsteen van 1867.


ID: 132029 | Landschappelijk element

Leipeer tegen zuidgeorienteerde zijgevel

Schubbeek 52 (Lubbeek)
Zéér mooi geleide perenboom die bijna de volledige zuid georiënteerde zijgevel bezet van de woning.


ID: 132052 | Landschappelijk element

Geknotte zwarte populier in de Dijlevallei

Rijmenamsesteenweg (Mechelen)
Deze geknotte zwarte populier staat in de Dijlevallei, langs de benedenloop van de Dijle. Hij staat op de hoek van vier percelen extensief grasland en is dus een hoekboom. De boom is geworteld in een gracht, die vermoedelijk een relict is van een oude Dijlemeander.


ID: 132686 | Landschappelijk element

Oude kaphagen van haagbeuk

Bijstierstraat (Brakel)
Kaphagen van in hoofdzaak bestaande uit haagbeuk als perceelsrandbeplantingen. Ook es en esdoorn zijn hier vertegenwoordigd en worden traditioneel onderhouden in de kaphaag. Het is een mooi, representatief voorbeeld van een nog goed onderhouden kaphaag, een landschapselement dat hier in de streek werd geplant in functie van het produceren van brandhout, geriefhout en loofvoedering.


ID: 132756 | Landschappelijk element

Lindenhakhoutstoven op watermolensite

Molenhoek 14 (Zottegem)
Twee enorme hakhoutstoven van linde zijn aangeplant als zonnescherm bij de watermolen. Dit gebruik dateert uit de periode dat het rad en het sluiswerk nog uit hout werd geconstrueerd en tegen het zonnelicht diende beschermd te worden. De duurzaamheid van onder andere het rad wordt negatief beïnvloed bij plotse schommelingen tussen nat en droog.


ID: 300500 | Landschappelijk geheel

Damse Vaart en tweelingkanalen Schipdonk- en Leopoldkanaal met omgevende polders nabij Dudzele, Oostkerke en Hoeke, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure

Dudzele, Koolkerke, Sint-Kruis (Brugge), Damme, Hoeke, Lapscheure, Oostkerke (Damme), Westkapelle (Knokke-Heist), Maldegem (Maldegem)
Dit gebied, 4.844 ha groot, bevindt zich in de kustpolders ten noordoosten van Brugge, aan weerszijden van de Damse Vaart. Het omvat het typische landschap van de Oostkustpolders langsheen de voormalige Zwingeul en nabij Dudzele, gekenmerkt door vlakke, open tot halfopen agrarische landschappen doorsneden door dijken, zoals de Romboutswervedijk, de Krinkeldijk, de Mostaertdijk (voorheen Greveningedijk), de Oude Sluissedijk, de Zuiddijk, de Branddijk en de Sint-Pietersdijk en kanalen, zoals de Lieve, de Damse Vaart en het Schipdonk- en Leopoldkanaal, die in vele gevallen geaccentueerd worden door opgaande bomenrijen, soms aangevuld met knotbomen en struwelen.


ID: 300890 | Landschappelijk element

Leiplatanen in concentrische cirkels op het Koningin Maria Hendrikaplein

Koningin Maria Hendrikaplein (Gent)
De in twee concentrische cirkels aangeplante platanen bevinden zich op het Koning Maria Hendrikaplein te Gent. De gekandelaberde en in de vorm van een plat loverdak geleide platanen zijn aangeplant in twee concentrische cirkels als afzoming van het verkeersvrije plein. Een rij van acht identieke platanen lijnt de noordoostelijke gevelwand van het plein af.