Geografisch thema

Molenstraat

ID: 1474   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1474

Beschrijving

Ten noorden van Lindenlaan, parallel en haaks ingeplante straten. Bebouwing met arbeidershuizen van twee of drie traveeën en één of twee bouwlagen onder pannen zadeldak, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw; verankerde bakstenen lijst- en zijpuntgevels met summiere versieringen en getoogde muuropeningen.

Nummer 5 met bewaarde bakstenen molenromp met rondbogige muuropeningen; overblijfsel van voormalige bovenkruier, gebouwd in 1846 ter vervanging van de vroegere houten windmolen, die in 1707 in de vlammen opging.

  • VAN DEN BOGAERT W., Van hoeven tot hoevenamen in Beerse, in De Vlierbes, XVIII, 1996, p. 105.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1997

Aanvullende informatie

De molenromp is afgebroken.
Auteurs : Verwaest, Elle
Datum: 29-10-2013

Relaties