Geografisch thema

Beversestraat

ID
14765
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14765

Beschrijving

Straat in het centrum van Harelbeke, in de wijk Ooste. De straat loopt van de Gentsesteenweg tot tegenaan de provinciale baan N36, die volgens het kadaster is aangelegd circa 2000 (registratie in het kadaster in 2000). Voorbij de N36 wordt het tracé voortgezet als Beverhoek. De benaming verwijst naar de verbingsfunctie tussen Harelbeke en Beveren-Leie (Waregem). Tussen de Beversestraat, de Wolvenstraat en de Gentsesteenweg is een bronzen hielbijl teruggevonden uit de Midden Bronstijd (1.400 - 900 vóór Christus). Bij bouwwerken aan de Beversestraat is een Romeinse site teruggevonden met geringe overblijfselen, mogelijk een bescheiden en slechts kort gebruikte hoeve.

Mogelijk is de weg al heel vroeg een belangrijke verbindingsas tussen Kortrijk via Harelbeke en Beveren-Leie (Waregem) met name langs de Hippodroomstraat, Elfde-Julistraat, Tramstraat, Kortrijksestraat, Marktstraat, Gentsestraat en Beversestraat. Naar verluidt is de weg zeker al aanwezig in de Spaanse tijd (1585-1713). Op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, wordt de weg, dan zogenaamd "Ouden Herweg" reeds duidelijk afgebeeld, quasi volledig onbebouwd maar wel voorzien van bomen. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de "Beverenstraet" weergegeven als "Chemin n° 6" met als beschrijving "Chemin de terre de l'endroit dit Oosten vers Beveren". Ten noorden van de straat lopen twee voetwegen "Sentier n° 63", beschreven als "Chemin pour le temps de la finition du chemin dit Beverenstraet au sentier 52", en de "Sentier n° 65", omschreven als "Sentier de la route de Gand à la Lys". In 2000 aanleg van de pronvinciale weg N36, waardoor het tracé Beversestraat-Beverhoek onderbroken wordt.

Eerste gedeelte van de straat met aaneengesloten bebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met name veelal sterk aangepaste, lage dorpswoningen onder gemansardeerde zadeldaken. Nummer 67 dateert van 1912 en bewaart nog de bakstenen gevel met muizentandfries, sobere sierlijsten en licht getoogde openingen onder verzorgde ontlastingsbogen; behouden wit beschilderd schrijnwerk onder meer eenvoudig gedeeld bovenlicht. Tweede straatdeel met halfopen en open bebouwing bestaande uit woningen met voortuintjes uit de jaren 1960 en richting de N36 recentere open bebouwing. De lange bakstenen muur tussen de nummers 64 en 72 sluit de Stedelijke begraafplaats af (Gentsesteenweg), die bij zijn overlijden in 1900 door Victor De Doncker wordt geschonken aan de gemeente om de oude begraafplaats ten westen van de Sint-Salvatorskerk (Gentsestraat) te vervangen. De voormalige groenzone tussen de Beversestraat en de Gentsesteenweg wordt thans bebouwd met appartementsblokken (Gravin Adelahof), opgetrokken rondom een grote natuurvijver en waarvan de afwerking wordt voorzien tegen 2012.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke,1912/3, 2000/49.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Tweede carte figurative van de tweeden canton genaemt Over-Acker palende sud ten oosten over den steenwegh den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

 • DESPRIET P., Een bronzen hielbijl uit Harelbeke, in De Leiegouw, jg. 24, 1982, p. 307-309.
 • M Harelbeke grafelijke stad, Harelbeke, 2003, p. 171.
 • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 4.
 • MATTON A., FERFERS F., Harelbeke in de Romeinse tijd, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 12, Harelbeke, 1993, p. 10.
 • OOGHE R., DEBRABANDERE F., DESPRIET P., Archeologische en historische monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, Deel 1 Kortrijk, Kortrijk, 1979, p. 63.
 • WOSTIJN A., Harelbeke in de Spaanse tijd, 1585-1713, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 14, Harelbeke, 1994, p. 15.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Bedrijfsgebouwen

 • Is deel van
  Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beversestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14765 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.