Geografisch thema

Deerlijksestraat

ID
14772
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14772

Beschrijving

Straat (N36e) ten noordoosten van het centrum van Harelbeke die loopt van het kruispunt van de Gentsesteenweg en de Gentsestraat tot aan de Deerlijksesteenweg; deze laatste vangt aan ter hoogte van de spoorwegbrug van de spoorlijn Kortrijk-Gent. De straatnaam verwijst naar de functie als verbinding tussen Harelbeke en Deerlijk.

In oorsprong vormt de Forestiersstraat en de in het verlengde lopende Deerlijksesteenweg de verbinding tussen het centrum van Harelbeke en Deerlijk. Vermoedelijk is de Deerlijksestraat pas getrokken na de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Gent in 1839; deze spoorweg splitst de oorspronkelijke steenweg in twee en mogelijk heeft men dan pas het rechte verbindingsstuk naar de Gentsesteenweg gelegd. In elk geval staat de straat pas voor het eerst afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1845); de straat wordt samen met de huidige steenweg vermeld als "Route de Harelbeke à Deerlijk" en is volledig onbebouwd. Op het gereduceerd kadasterplan van 1853 wordt op de noordhoek met de Gentsesteenweg bebouwing weergegeven. In het derde kwart van de 19de eeuw wordt ook de zuidzijde van de straat bebouwd - zie kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1885) - en tegen het begin van de 20ste eeuw zijn beide straatkanten bebouwd zie kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1910). Na de Tweede Wereldoorlog wordt de achterliggende grond ten noorden van de spoorweg ingenomen door een fabriekspand dat in de tweede helft van de 20ste eeuw verschillende malen wordt uitgebreid en verbouwd. Een metalen trambrug over de spoorweg wordt afgebroken in 1963.

Thans rechte straat met geasfalteerd wegdek; voornamelijk woonfunctie, enkele kleinere handelszaken. Grotendeels aaneengesloten, voornamelijk 20ste-eeuwse bebouwing tot twee bouwlagen. Tegen het drukke kruispunt bij de Gentsestraat, op de hoek van een smal straatje, staat een kleine kapel verscholen. Van circa 1900 resteren enkele éénlaagshuizen aan de zuidkant van de straat die echter in de loop van de 20ste eeuw vaak grondig zijn gerenoveerd/verbouwd (nummers 5-15 onder typische gemansardeerde zadeldaken, nummers 19, 30-34, 46). In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn tussenin kleine, zeer eenvoudige woningen bijgebouwd.

 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Vierde carte figurative van den vierden canton genaemt Wijde Gracht palende west ten suyden den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Is deel van
  Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Deerlijksestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14772 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.