Geografisch thema

Evangeliestraat

ID
14777
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14777

Beschrijving

Straat in het uiterste noordoosten van Harelbeke, in het gehucht Klein Harelbeke. De straat loopt van de Gentsesteenweg naar de Lissebroek. De straatnaam, die volgens De Flou voor het eerst wordt vermeld in 1768, is afgeleid van een evangelieboom die hier eertijds stond. In 1711 zou de boom zijn omgewaaid en meteen wordt een nieuwe geplant. "Den Evangeli-boom" is volgens De Flou een tiendegebied, dat voor het eerst wordt vermeld in 1768.

Op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, wordt een straatje reeds het "Evangelistraetke" genoemd doch slechts het meest zuidelijke deel van het tracé stemt overeen met dat van de huidige straat. In 1839 wordt de straat onderbroken door de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Gent. Op de Atlas der Buurtwegen (1845), zelfde situatie als op de 18de-eeuwse kaart: een deel van de straat maakt deel uit van de "Chemin n° 26" met als beschrijving "Chemin de la chaussée de Courtrai à Gand vers Kleyn Harelbeke". De straat vertrekt vanaf de Gentsesteenweg en loopt in een ruime boog ten zuiden van de huidige Evangeliestraat naar de Lissebroek, Waregemsestraat tot aan de Deerlijksesteenweg.

Pas in de jaren 1970 van de 20ste eeuw wordt het straattracé rechtdoor doorgetrokken tot aan de steenweg; het oude tracé blijft deels bewaard tussen de huidige woningen nummers 14 en 18 en komt aan de steenweg uit ten noordoosten van de nummer 190.

Heden vrij rechte zijstraat van de steenweg met geasfalteerd wegdek, doodlopend tegenaan de spoorweg waar een ondergrondse doorgang voor voetgangers en fietsers is voorzien. Uitsluitend bewoning. De straat vertoont aan de zuidwestkant, tegenaan de steenweg, drie zijtracés waarlangs eenlaagswoningen onder plat dak volgens eenzelfde concept zijn opgetrokken. Voorts bebouwing van gekoppelde of gegroepeerde eengezinswoningen, al dan niet met omringende tuin. Opvallende nieuwbouwwoning (nummer 33).

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Derde carte figurative van de Derden canton genaemt Oosterluys palende suydt ende west ten suyden over de straete leedende van Deerlyck naer Harelbeke den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1924, Deel IV, kolommen 73-74.
  • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 4.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 14.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

  • Omvat
    Modernistische villa

  • Is deel van
    Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Evangeliestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14777 (Geraadpleegd op 12-06-2021)