Geografisch thema

Groendreef

ID
14786
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14786

Beschrijving

Straat in het zuiden van Harelbeke, meer bepaald in het centrum van het gehucht Stasegem. De Groendreef vertrekt van de straat Stasegemdorp en loopt tot aan de Ommegangstraat. Wat de keuze van de straatnaam betreft, konden we geen duidelijke verklaring vinden.

Het tracé van de straat wordt voor het eerst weergegeven op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1885) doch slechts als pad naar de huisjes nummers 41-47, dat vertrekt aan de huidige straat Stasegemdorp. Eerste afbeelding als aangelegde, doch doodlopende straat op de kaart van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw van 1952. De straat loopt langs de begraafplaats (maar biedt er op dat ogenblik nog geen toegang toe) en loopt verder achter de grote percelen van de villa's langs Stasegemdorp (onder meer nummer 40) naar de dieper gelegen 19de-eeuwse woningen.

Thans dreef met geknikt verloop en geasfalteerd wegdek. Uitsluitend bewoning, toegang tot de begraafplaats van Stasegem met enkele parkeerplaatsen en de zwingelarij en vlasschuur van de woningen langs Stasegemdorp. Gevarieerde bebouwing opklimmend tot het begin van de 19de eeuw zie de dieper gelegen, deels verbouwde lage dorpswoningen (nummers 41-47) die reeds op het primitief kadasterplan (circa 1835) zijn weergegeven als twee woningen (nummers 41-43 en nummers 45-47), eigendom van brouwer Pieter Deconinck. In 1925 worden de woningen nummer 45 en nummer 47 opgesplitst en in 1946 de woningen nummer 41 en nummer 43. Alle volumes zijn in de loop van de 20ste eeuw op verschillende (soms zeer ingrijpende) wijze verbouwd. Aan straatzijde is nog de toegang naar nummer 45 bewaard; 19de-eeuwse, bakstenen ingang bestaande uit afgeronde muur met arduinen plint, vier pijlers met leien bekroning en tussenin ijzeren hek. Overige bebouwing voornamelijk uit de eerste helft van de 20ste eeuw en enkele grote villa's in tuin uit de laatste kwart van de 20ste eeuw, aansluitend bij de percelen in de Ommegangstraat.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1925/z.nr., 1946/67.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Achste carte figurative van den achsten canton genaemt D'Halle palende oost de twee volgende cantons, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
 • CALUWE R.,Straatnamen te Stasegem, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 3, nr. 1, 2000, p. 3.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 21.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

 • Omvat
  Begraafplaats van het gehucht Stasegem

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Is deel van
  Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groendreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/14786 (Geraadpleegd op 12-06-2021)