Geografisch thema

Gulden-Sporenstraat

ID
14787
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14787

Beschrijving

Straat ten zuiden van het centrum van Harelbeke, lopende van het gehucht Molhoek, en meer bepaald vanaf het kruispunt Heerbaan/ Stasegemsestraat/Stesegemsesteenweg tot tegen de spoorlijn Kortrijk-Gent. De straatnaam, naar verluidt toegekend in de 19de eeuw doch op kaartmateriaal voor het eerst terug te vinden in de jaren 1950, verwijst naar de Gulden Sporenslag bij Kortrijk op 11 juli 1302; veldslag tussen het Franse ridderleger en het bijna uitsluitend uit ambachtslieden en boeren bestaande Vlaamse leger. Door de overwinning van de Vlamingen wordt de annexatie van Vlaanderen bij Frankrijk definitief ongedaan.

De straat maakt deel uit van een belangrijk, oud tracé, zie al in de 18de eeuw weergegeven op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, waarop de weg wordt omschreven als "Herwegh van Cortryck naer Deerlyck". Deze heerweg, die via de huidige Zandbergstraat, Jan Breydelstraat en Heerbaan naar Deerlijk loopt, is op dat ogenblik ter hoogte van de huidige Gulden-Sporenstraat quasi onbebouwd, op een kleine kapel op het kruispunt van de Stasegemsestraat/ Stasegemsesteenweg en de Gulden-Sporenstraat na. Ten zuidwesten loopt een lange zuidelijke dreef naar een omwalde hoeve, eigendom van het klooster. In het begin van de 19de eeuw wordt de voormalige heerbaan onderbroken door de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Gent (1838). Op de Atlas der Buurtwegen (1845) is de straat een onderdeel van de "Deerlijkschen heirweg" gecatalogeerd als "Chemin n° 2" met als beschrijving "Chemin de terre de Courtrai vers Deerlyck". Voorts vertoont de straat hetzelfde uitzicht op andere 19de- en 20ste-eeuwse kaarten. Pas vanaf de jaren 1950 wordt de noordzijde van de straat deels bebouwd; de rest van de straat komt vooral vanaf de jaren 1960 tot ontwikkeling, meegaand met de verkaveling en aanleg van onder meer de zuidelijk gelegen Collegewijk.

Thans vrij brede straat met geasfalteerd wegdek. Noordoostzijde ingenomen door kleine aaneengesloten bebouwing van de jaren 1950-1960; voorts vrijstaande woningen in tuin. Aan de zuidkant van de straat verbindt een dreef de Gulden-Sporenstraat met de Berkenlaan, restant van de voormalige dreef naar de hogervermelde hoeve (afgebroken in de jaren 1960).

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Vijfde carte figurative van de vijfden canton genaemt den Teerlinck palende west ten suyden over het Galge straatjen den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Achste carte figurative van den achsten canton genaemt D'Halle palende oost de twee volgende cantons, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845,in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 4.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 22-23.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Onze-Lieve-Vrouwkapel

  • Is deel van
    Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gulden-Sporenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14787 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.