Geografisch thema

Iepersestraat

ID
14793
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14793

Beschrijving

Landelijke straat in het zuidoosten van het gehucht Stasegem. De straat loopt in zuidelijke richting van aan het kruispunt van Veldrijk en de Steenbrugstraat naar de Gravenstraat op de grens met Zwevegem. Keuze straatnaam onduidelijk.

Op de kaart van het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van 1752 wordt het straatgedeelte ten westen van de Keibeek aangeduid als "ouden oudenaerdschen heerewegh leedende naer Cortryck" en het straatgedeelte ten oosten de Keibeek als "meulen en kercken voetwegh commende van harelbeke". De kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal en thans bewaard in het Rijksarchief van Kortrijk, geeft de weg weer met huidig verloop en met als benaming "Ouden Herwegh van Cortryck leedende naer Audenaerde"; verspreide bebouwing. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat met benaming "Yperstraet" of "Oude Audenaerdschen Aerdeweg" weergegeven als "Chemin n° 13" en beschreven als "Chemin de Steenbrugge vers Sweveghem & Deerlyck". Volgens De Flou is dit de eerste vermelding van de huidige straatnaam.

Kronkelende landweg met wegdek deels van betonplaten en deels geasfalteerd. De weg loopt onder de autostrade E17 en wordt quasi halverwege onderbroken door de Keibeek. Verspreide bebouwing met afwisselend agrarische of woonfunctie, in vele gevallen opklimmend tot de 18de eeuw (nummer 61, 75, 85, 86, 109). Nummer 50, in oorsprong 18de-eeuwse hoeve, thans ingericht als woning, toegankelijk via een lange, loodrechte oprit met kiezelstenen tussen de velden. Eerste weergave van een gebouw op deze locatie op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal en op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1835) zijn het woonhuis en het schuur/stalvolume duidelijk herkenbaar. Beide volumes worden in 1888 uitgebreid en een bakhuis bijgebouwd. Weergegeven op een kadastraal plan van 1920 uit het Rijksarchief te Kortrijk. Thans erf met kiezels, ten noorden afgeboord met een (recent zwaar verbouwd) woonhuis, een in het verlengde liggende schuur (nu garage) en een dwars schuur/stalvolume. Wit beschilderde, bakstenen volumes onder zadeldaken met mechanische pannen.

Tevens woningen van de jaren 1950, nummers 77-79-81.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1893/65.
 • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het leen ende heerlychede van Padenbrouck geleghen ende bestreckende op de prochie van Harelbeke van Suyt oosten Steenbrugge releverende van den leenhove van Harelbeke, in Register van alle de leenen, Heerlycheden, Hofsteden, Landen, bosschen ende meerschen competerende aen het Hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye binnen de stad Cortryck gedaen maecken door de Eerweirdige Mevrouw Maria Terese Dumortier, F. de Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Twaalfsten carte figurative van de twalfsten canton synde de suyd Syde van Quaepoorte paelende West over den Audenaerschen herwegh Den volgenen canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Dertiende carte figurative vanden derthienden canton genaemt de Wijd-Haege palende West, ten suyden den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
 • Rijksarchief Kortrijk, Modern gemeentearchief Harelbeke, nr. 19: Kadastraal plan Sectie C, 1920.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1938, Deel XVIII, kolom 17.
 • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 4.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 28.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  18de-eeuwse hoeve

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Is deel van
  Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Iepersestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14793 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.