Geografisch thema

Grote Baan

ID: 14795   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14795

Beschrijving

Oude verbindingsbaan tussen Ukkel Calevoet en Ruisbroek, thans de hoofdstraat die het centrum doorkruist van aan de grens met Linkebeek in het zuiden tot aan de snelweg Brussel-Charleroi. Vroeger van aan de kerk tot aan de Nieuwstraat 'de Dreef' genoemd en langsheen het domein Calmeyn afgezoomd met olmen. Volgens oude prentkaarten lag voorheen tegenover de kerk, rechts palend aan het huidige nummer 295, het "pensionnat Saint-Joseph" in gebruik als gemeentehuis vanaf 1913 tot 1969. Thans zeer drukke transitbaan die het centrum nagenoeg halveert en aan de linkerzijde gemarkeerd wordt door een trambedding afgelijnd door een beukenhaag en leilinden. Gevarieerde lintbebouwing voornamelijk uit de tweede helft van de negentiende en de twintigste eeuw. Beeldbepalend aan de westzijde zijn het uitgestrekte domein Calmeyn, een belangrijk groen element in het overigens sterk verstedelijkte centrum, verderop het beschermde gemeentehuis (nummer 222), in oorsprong het oude kasteel en de aanpalende, gotische Sint-Niklaaskerk oorspronkelijk met omringend kerkhof, thans heraangelegd met groenaanplantingen. Buiten het eigenlijke centrum inplanting van de papierfabriek Catala, nummer 302, met deels buiten gebruik gestelde bedrijfsgebouwen waarvan de afbraak aan de gang was op het ogenblik van de inventarisatie. In de beschermde dorpshoeve, nummer 379, leefde en werkte de vermaarde kunstschilder Felix De Boeck, terwijl in nummer 96 landschap- en decoratieschilder Paul Vandebroek verbleef van 1925 tot 1927, zie gevelplaat. Het begin van de oostelijke straatzijde vertoont een vrij homogene arbeidershuisvesting, zij het vaak met vernieuwd parement, uit de negentiende en de twintigste eeuw, zoals de nummers 9-17, vijf karakteristieke arbeiderswoningen in repeterend schema; deze gedeeltelijk aangepaste enkelhuisjes, tellen anderhalve bouwlaag en werden kadastraal geregistreerd in 1849. Hier en daar nog iets ruimere negentiende-eeuwse dorpswoningen zoals de nummers 217-219: gekoppelde enkelhuizen met gecementeerde lijstgevels in spiegelbeeldschema, kadastraal ingetekend in 1883. In het centrum resten een aantal gegroepeerde rijhuizen uit het begin van de twintigste eeuw met karakteristieke verwerking van licht gekleurde baksteen voor muurbanden en rollagen, zoals de nummers 315-321, kadastraal geregistreerd in 1912.

 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Drogenbos, afdeling I, 1849/6 (nummers 9-17), 1883/3 (nummers 217-219), 1912/14 (nummers 315-321).
 • MARTENS P., Drogenbos in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, nummers 50 en 65.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Daveloose B. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Drogenbos, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2009


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning in neotraditionele stijl

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gemeentelijke begraafplaats

 • Omvat
  Kasteel Rey of Calmeyn

 • Omvat
  Landhuis Oud Kasteel en aanhorigheden

 • Omvat
  Papierfabriek Catala N.V.

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Niklaas

 • Omvat
  Pastorie Sint-Niklaasparochie

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Standbeeld Kaaskrabber

 • Omvat
  Verffabriek en directeurswoning

 • Omvat
  Vrije meisjesschool

 • Omvat
  Vrijstaand woonhuis in nieuwe zakelijkheid

 • Omvat
  Wegkapel

 • Omvat
  Woning Felix De Boeck

 • Is deel van
  Drogenbos

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Grote Baan [online] https://id.erfgoed.net/themas/14795 (Geraadpleegd op 18-09-2020)