Geografisch thema

Keizersstraat

ID
14798
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14798

Beschrijving

Straat in het zuiden van het gehucht Stasegem, gelegen in de wijk Keizers. De straat loopt van de Zwevegemsestraat naar de Luipaardstraat. De straat is genoemd naar de plaatsnaam de "Keizershoek", die mogelijk is afgeleid van een daar gelegen café "De Keizer. De Keizersstraat wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1762. De straat staat deels weergegeven op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, maar loopt verder in meer noordelijke richting tot aan de huidige Spinnerijstraat. Dezelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (1845); de benaming Keizersstraat wordt wel voor het vermelde tracé, dat dus niet overeenkomt met het huidige, gebruikt. De Atlas vermeldt de weg als "Chemin n° 17" met als beschrijving "Chemin du Audernaerdschen heirweg vers le cabaret dit Bourgoensch Kruys vers le Sweveghemsche kalsyde". Door de aanleg van het kanaal Bossuit-Gent tussen 1857 en 1860 wordt het oorspronkelijke tracé van de Keizersstraat onderbroken; het stuk ten noorden van het kanaal heet vanaf dan de Vaartstraat. In het begin van de jaren 1970 wordt het kanaal rechtgetrokken waardoor een deel van de straat wordt ingenomen. Door de aanleg van de autostrade E17 loopt de straat sinds het begin van de jaren 1970 via een viaduct onder de autobaan verder. Door de aanleg van industriepark Harelbeke-Kanaalzone vanaf de jaren 1970 wordt de straat afgeleid in westelijke richting tot aan de Luipaardstraat.

Het bospark Keizershoek, gelegen ten noordoosten van de straat, werd aangelegd in het kader van de boomplantactie van 24 maart 1993 als bufferzone tussen de stedelijke verkaveling, de Keizershoek, en de autosnelweg E17. De aanplanting is voorbereid door de Groendienst van Harelbeke en uitgevoerd door de schoolgaande jeugd van Harelbeke. Voorkomend plantgoed: veldesdoorn, paardenkastanje, zwarte els, witte els, krentenboompje, berk, haagbeuk, tamme kastanje, olijfwilg, groene beuk, es, wal- of okkernoot, Amerikaanse vogelkers, sleedoorn, zomereik, vuilboom, acacia, wilde roos, wilg, vlier, lijsterbes, kleinbladerige linde, wollige sneeuwbal, Gelderse roos.

Een deel van de bebouwing uit het eerste deel van de straat sluit aan bij de recent, ten noorden aangelegde inbreidingswijk Keizerhoek zie woningen van de jaren 1990. Daarnaast ook verbouwingen van oudere (mogelijk eind 19de-eeuwse) volumes en bebouwing uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Het tweede deel van de straat is aan de noordzijde ingenomen door grote industriecomplexen van de jaren 1970 tot 1990 van industriedomein Kanaal (textiel-, metaal- en bouwnijverheid) en is aan de zuidkant thans nog onbebouwd zie velden en open akkers.

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Veertiende carte figurative vanden veerthienden ende lesten canton van Harelbeke buyten genaemt de Katte palende oost, ten noorden Den voorgaenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1927, Deel VII, kolommen 473-474.
  • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 4.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 32.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Bedrijfsgebouw van de Kortrijkse Katoenspinnerij

  • Is deel van
    Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Keizersstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14798 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.