Geografisch thema

Klinkaardstraat

ID
14800
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14800

Beschrijving

Straat in het zuiden van het gehucht Stasegem, doodlopend vanaf de Brouwerijstraat tot tegenaan het kanaal Bossuit-Kortrijk. De straatnaam verwijst naar de klinkers die gebruikt worden voor de aanleg van straten.

In oorsprong is de straat veel langer en loopt ze verder over het tracé van de Zwevegemsestraat. Op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal en thans bewaard in het Rijksarchief van Kortrijk, wordt de straat vermeld als "Straete van Sweveghem naer Haerelbeke". Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de "Klinkaertstraet" weergegeven als "Chemin n° 22" met als beschrijving "Chemin du Sweveghem Kalsyde vers le Keyzerstraet". Door de aanleg van het kanaal Bossuit-Gent tussen 1857 en 1860 wordt het oorspronkelijke tracé van de Klinkaardstraat onderbroken ten noorden van het huidige nummer 1 waar het toenmalige kanaal eertijds was gelegen; het straatdeel ten zuiden van het kanaal heet vanaf dan de Zwevegemsestraat. Over het kanaal wordt een ophaalbrug, zogenaamd de Levisbrug, gelegd. Bij het rechttrekken van het kanaal in het begin van de jaren 1970 verandert het aanzicht van de straat opnieuw, want de loop van het kanaal wordt enkel tientallen meters zuidwaarts verlegd zie huidige situatie. De oude kanaalbedding wordt drooggelegd en op de bedding wordt het zogenaamde Kanaalbos aangelegd. De straat zelf bewaart een verbreding daar waar zich eertijds de ophaalbrug bevond. Door de aanleg van de autostrade E17 loopt de autobaan sinds het begin van de jaren 1970 via een viaduct boven de straat.

Thans straat met geasfalteerd wegdek en voornamelijk aan westzijde bebouwd met kleine vrijstaande woningen die in één geval nog opklimmen tot het einde van de 19de eeuw (nummer 1); overige woningen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw. Nummer 1, een volgens het kadaster in 1884 gebouwd huis bij een (thans quasi volledig verdwenen) magazijn van 1861, gebouwd door Victor Decock, een bakker van Zwevegem. Wit beschilderde, verankerde baksteenbouw onder tentdak met zwarte pannen. Fraai schrijnwerk onder meer luiken en T-ramen met bewaarde dobbelsteen ter hoogte van kalf.

De bebouwing van het tweede deel van de straat, dat parallel loopt met het kanaal, dateert uit de jaren 1960. Op het einde van de straat bevindt zich een grasplein met paviljoen van de Harelbeekse kanovereniging; ook zitbanken en jagerspad langs het kanaal.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1863/156, 1884/34.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Veertiende carte figurative vanden veerthienden ende lesten canton van Harelbeke buyten genaemt de Katte palende oost, ten noorden Den voorgaenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1927, Deel VII, kolommen 1054-1055.
  • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 4.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 34.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klinkaardstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14800 (Geraadpleegd op )