Geografisch thema

Malvertuitstraat

ID
14819
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14819

Beschrijving

Straatje in het centrum van Harelbeke, in de wijk Ooste. De straat loopt van de Toekomststraat naar de Gentsestraat. De straat ontleent haar benaming volgens De Flou aan een partij meersen genaamd "de Mavertuytten", die voor het eerst zijn vermeld in 1768.

Het straattracé wordt voor het eerst deels weergegeven op een kaart uit het renteboek van de heerlijkheid Overacker van 1607; de straat bevindt zich in de quasi onbebouwde wijk achter de kerk. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) vormt het tracé van de Malvertuitstraat de verbinding tussen de huidige Toekomststraat en de Gentsestraat; het tracé is slechts in beperkte mate bebouwd. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat gecatalogeerd als "Sentier n° 51" en beschreven als "Sentier de l'endroit dit Oosten à la Lys". In de eerste jaren van de 20ste eeuw komt het tracé van de huidige Toekomststraat tot stand en wordt de Malvertuitstraat geen echte doorgangsstraat meer. Door de bouw van het appartementsgebouw langs de Gentsesteenweg circa 2005 is het oorspronkelijke tracé quasi volledig verloren gegaan.

Thans kort, smal, autovrij steegje met gekasseid wegdek aan weerszijden onregelmatig bebouwd met kleine 19de-eeuwse huisjes. Nummer 10, gebouwd vóór 1835 (zie reeds aangeduid op het primitief kadasterplan) door metselaar Pieter Rosseel, is met de achtergevel gericht naar de Graaf Boudewijn I-straat. Bepleisterde en wit beschilderde arbeiderswoning met dubbelhuisopstand zie centrale deur tussen twee beluikte vensters, afgedekt met mechanische pannen; achter- en gedeeltelijke zijgevel met imitatievoegen. Nummer 8, gebouwd in 1860, thans met bepleisterde en beschilderde voorgevel met imitatievoegen. Nummer 9, voormalige herberg "Stad Brussel", eveneens daterend van vóór 1835, bestaat in oorsprong uit twee huisjes die volgens het kadaster in 1890 zijn samengevoegd en deels herbouwd zie muizentandfries onder de gootlijst. Zwaar verankerde, wit beschilderde baksteenbouw op zwarte plint.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1890/2.
  • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 15808: Renteboek van de heerlijkheid Overacker met kaarten op papier, 1607.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1930, Deel X, kolom 16.
  • OPSOMER J., BAERT W., e.a., Brouwerijen en herbergen, Harelbeke-Stasegem, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 24, Harelbeke, 2005, p.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 42.
  • WOSTIJN A., Harelbeke in de Spaanse tijd, 1585-1713, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 14, Harelbeke, 1994, p. 16.
  • WOSTIJN A., BAERT K., e.a., Harelbeke in de Oostenrijkse tijd, 1714-1794, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 18, Harelbeke, 1998, p. 58.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Malvertuitstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14819 (Geraadpleegd op 12-06-2021)