Geografisch thema

Oosterluisdreef

ID
14825
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14825

Beschrijving

Straat gelegen ten oosten van het centrum van Harelbeke. Kort, doodlopend zijtracé van de Gentsesteenweg. De dreef is genoemd naar het voormalige hof "Oosterluys", centrum van de gelijknamige heerlijkheid, waar de dreef naar toe leidde; van het voormalige hof is op heden nog het neerhof bewaard (Gentsesteenweg nummer 230).

De straat wordt zeker vanaf de 18de eeuw afgebeeld op historische kaarten zoals de kaart uit het Register van alle bezittingen van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Overleye opgetekend door landmeter Frans De Bal (1752). Op deze kaart wordt ook "'t casteel ende nederhof van 't Oosterluijs" weergegeven. Sinds 1838 wordt het tracé afgesneden door de spoorlijn Gent-Kortrijk. Thans quasi loodrechte, recent heraangelegde straat met geasfalteerd wegdek, die via een smaller zijtracé in zuidwestelijke richting in verbinding staat met de parking rondom het bedrijventerrein aan de Gentsesteenweg.

  • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van t' goet ende heerlychede van 't hospitael gelegen ende extenderende te weten d'hofstede binnen de prochien van Harelbeke ende Beveren ende d'heerlyckhede in 't selve Beveren, in Register van alle de leenen, Heerlycheden, Hofsteden, Landen, bosschen ende meerschen competerende aen het Hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye binnen de stad Cortryck gedaen maecken door de Eerweirdige Mevrouw Maria Terese Dumortier, F. de Bal, 1752.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 48-49.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

  • Omvat
    Begraafplaats van 1986

  • Is deel van
    Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oosterluisdreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/14825 (Geraadpleegd op 12-06-2021)