Geografisch thema

Oudenaardsestraat

ID
14826
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14826

Beschrijving

Straat in het zuidoosten van Harelbeke, in het gehucht Stasegem. De straat loopt in het verlengde van de Steenbrugstraat tot aan de gemeentegrens van Deerlijk, waar de straat de naam Stasegemstraat krijgt.

Volgens De Flou wordt de "Audenaerdsche Weg" voor het eerst in 1517 vermeld en de "Audenaerdsche Heerstrate" in 1625. In 1821 wordt de geplaveide weg van Kortrijk naar Oudenaarde hersteld (nieuwe stenen). In 1838 wordt net ten zuiden van de weg de spoorweg Gent-Kortrijk aangelegd. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als "Chemin n° 1", met als benaming "Grooten Audenaerdschen heirweg" en als omschrijving "Chemin de terre de Courtrai vers Audernaerde par Staseghem"; de weg vertrekt vanaf de grens met Kortrijk en loopt over de huidige Spinnerijstraat, Stasegemdorp, Steenbrugstraat, Oudenaardsestraat tot aan de grens met Deerlijk. Aanleg van de autostrade E17 op het einde van de jaren 1960.

Straat met kronkelend verloop, die eerst loopt langs de spoorlijn Kortrijk-Brussel en daarna onder de viaduct van de autostrade E17. Straatbeeld beheerst door de aanwezigheid van de typische fabrieksarchitectuur van de de voormalige bakstenen stoomweeffabriek uit de jaren 1910 (nummers 66-72).

 • Rijksarchief Kortrijk, Modern gemeentearchief Harelbeke, nr. 165 (oud nr. 974): Aanleg weg Kortrijk-Oudenaarde, 1821.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914, Deel I, kolommen 352-353.
 • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 4.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 49.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Te Retiavre

 • Omvat
  Stoomweefselfabriek en arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudenaardsestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14826 (Geraadpleegd op )