Geografisch thema

Peter Benoitlaan

ID
14829
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14829

Beschrijving

Straat in het centrum van Harelbeke, lopende van de Andries Pevernagestraat in zuidwestelijke richting tot aan de Tramstraat. De straat is genoemd naar Peter Benoit (1834-1901), de Harelbeekse componist, dirigent, pedagoog enzomeer wiens geboortehuis is gelegen langs de Marktstraat nummer 55. In 1943 is er sprake om de straatnaam te wijzigen in de "Pevernagelaan" en de hoofdstraat van de stad, de toenmalige (en huidige) Marktstraat, ter gelegenheid van de Peter Benoit-herdenking vanaf dan de "Peter Benoitlaan" te noemen. De oorlogsomstandigheden zorgen er echter voor dat de straatnaamwijzigingen niet worden doorgevoerd.

Het tracé zou zijn ontstaan na een vraag in 1928 van de vlashandelaars van Kuurne om een nijverheidsspoor aan te leggen tussen het station van Harelbeke en dat van Kuurne. Daarvoor zouden twee sporen van 600 meter en een brug over de Leie moeten worden aangelegd. Het voorstel botst echter op een negatief antwoord van de burgemeester van Harelbeke omdat één van de sporen een deel van de pas aangelegde Tuinstraat zou innemen. Ondertussen is het tracé van de latere Peter Benoitlaan en de Vlasstraat wel al getrokken en is de brug over de Leie al gebouwd.

Het bestaande straattracé wordt pas volledig bebouwd in de jaren 1960-1970. Vrij brede straat met geasfalteerd wegdek, die deels loopt langs de spoorlijn Kortrijk-Gent en is bebouwd door aaneengesloten arbeiderswoningen. Tweede deel, vanaf de kromming met meer residentieel karakter zie veel veelal vrijstaande woningen en villa's met tuin aansluitend bij de wijk de Zandberg.

  • 150 jaar spoorweg in Harelbeke, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 9, Harelbeke, 1989, p. 48.
  • LAMPAERT F., De Peter De Coninckstraat, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 3, nr. 2, 2000, p. 2.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 50-51.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

  • Omvat
    Onze-Lieve-Vrouwkapel

  • Is deel van
    Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Peter Benoitlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/14829 (Geraadpleegd op 12-06-2021)