Geografisch thema

Schoolstraat

ID
14833
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14833

Beschrijving

Straat in het centrum van Harelbeke, in de wijk Eiland. De straat loopt van de Gaversstraat tot aan Plein. De straat is genoemd naar de Vrije Basisschool Zuid (nummer 70) die hier gelegen is.

De straat is volgens de gegevens van het kadaster samen met Plein, de Tientjessstraat, Kouterstraat en Vrijheidsstraat aangelegd in 1936.

Vrij rechte straat met wegdek van betonplaten en bebouwing van circa 1950 tot nu. Nummer 70, Vrije Basisschool Zuid of Mariaschool. In 1936 vraagt de zuster-overste L. Vander Donck van het klooster van de Heilige Augustinus (Marktstraat nummer 86) aan de bisschop om op de nieuwe wijk Eiland een school te mogen oprichten aan de pas aangelegde Schoolstraat. Er worden twee percelen aangekocht. De school, bestaande uit vier klassen, wordt gebouwd in 1936, alsook een ruimte voor medisch onderzoek, wachtplaatsen, een gewone en een overdekte speelplaats. In de literatuur wordt vermeld dat de bewaarschool wordt gebouwd door Arthur Duyck; de bouwaanvraag van 1936 vermeldt echter de Harelbeekse architect Armand Vandenweghe. In datzelfde jaar wordt de school in gebruik genomen; de augustinessen geven er les. Eén jaar later is de school reeds te klein geworden. De bestaande school wordt in de jaren 1950 afgebroken en een nieuwe school wordt gebouwd, met U-vormig grondplan en een dwarse vleugel aan de straat, mogelijk (deels?) naar het ontwerp van architect André Vlieghe. In 1967 worden enkele verbouwingen uitgevoerd en in 1969 krijgt de Harelbeekse architect José Destrebecq de opdracht om de tonemalige meisjesschool te verbouwen en uit te breiden; de muur aan straatkant wordt vervangen door een nieuwe afsluitingsmuur. Schoolgebouw in weinig vernieuwende architectuur zie traditioneel materiaalgebruik en volumes onder zadeldaken.

  • Archief Technische Dienst Harelbeke, Bouwaanvragen: Harelbeke, 1936/131, 1955/71, 1969/107.
  • Het onderwijs te Harelbeke, in 1861-1961 Harelbeke, vrijwillig brandweerkorps: honderd jaar brandweer en leven, Harelbeke, 1961.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 57.
  • WOSTIJN A., Het klooster van de Heilige Augustinus in Harelbeke, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 10, Harelbeke, 1991, p. 113-114.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schoolstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14833 (Geraadpleegd op 19-06-2021)