Geografisch thema

Steentje

ID
14843
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14843

Beschrijving

Doodlopende straat in het zuiden van Harelbeke, meer bepaald in het gehucht Stasegem. De straat vormt de grens met de stad Kortrijk; de bebouwing op de westelijke straatkant behoort dan ook tot het grondgebied van Kortrijk. De straat loopt van de Spinnerijstraat naar het kanaal Bossuit-Kortrijk, die daar via een fiets- en voetgangersbrug kan overgestoken worden naar de Kanaalstraat. De straat is genoemd naar de paalsteen die vermoedelijk fungeerde als grens tussen de parochies Harelbeke en Kortrijk; de paalsteen verdween in het midden van de jaren 1970. De straatnaam verwijst tevens naar een begin 19de-eeuwse wijknaam. De benaming wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1846 zie Atlas der Buurtwegen.

Eerste weergave van het straattracé op de de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal. De straat vormt er een onderdeel van de Luipaardstraat, die thans enkel nog ten zuiden van het kanaal loopt. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als "Chemin n° 16" met als beschrijving "Chemin du Audenaerdschen heirweg par l'endroit Steentje vers Sweveghem". Door de aanleg van het kanaal Bossuit-Gent tussen 1857 en 1860 wordt het tracé van de oorspronkelijke Luipaardstraat onderbroken. Over het kanaal wordt wel een ophaalbrug, zogenaamd de Luipaardbrug, gelegd zie aanduiding op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1885). Op de kaart van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw van 1952 wordt de straat zogenaamd de Brugstraat zie verwijzend naar de Luipaardbrug. Huidige benaming verschijnt pas in het laatste kwart van de 20ste eeuw en verwijst naar een begin 19de-eeuwse wijknaam.

Industriële gebouwen op de hoek met de Spinnerijstraat behorend tot het grondgebied Kortrijk (NV Kortrijkse katoenspinnerij).

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Veertiende carte figurative vanden veerthienden ende lesten canton van Harelbeke buyten genaemt de Katte palende oost, ten noorden Den voorgaenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1934, Deel XV, kolom 385.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 61.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steentje [online] https://id.erfgoed.net/themas/14843 (Geraadpleegd op 12-06-2021)