Geografisch thema

Tuinbouwstraat

ID
14846
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14846

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van het centrum van Harelbeke, gelegen in de Zandbergwijk. De straat loopt van de Spoorwegstraat naar de Zandbergstraat. De benaming verwijst naar voormalige tuinbouwactiviteiten die mogelijk hier werden beoefend.

De straat is vermoedelijk pas aangelegd in de jaren 1960, nadat het tracé ervan vermoedelijk reeds lange tijd is gebruikt als toegangsweg naar de in de 18de eeuw al afgebeelde hoeve ter hoogte van het huidige nr. 14.

Thans straat met L-vormig verloop, volledig voorzien van grinten wegdek. Verspreide bebouwing onder meer enkele vrijstaande eengezinswoningen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw; voorts veel koterij/garages bij de panden op de langgerekte percelen aan de Zandbergstraat. Aan de zuidoostzijde van de straat, ter hoogte van de knik, liggen drie losstaande volumes, waarvan er twee eertijds één site vormden die zeker teruggaat tot de 18de eeuw cf. nrs. 10 en 14. Nr. 16, voormalige hoevesite die reeds op 18de-eeuwse kaarten wordt afgebeeld met de huidige configuratie doch in de laatste decennia volledig is herbouwd.

  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 1933: Zevenste carte figurative van den sevensten canton genaemt De Vennen palende oost ten noorden den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 64.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

  • Omvat
    Hofstede Te Populiere

  • Is deel van
    Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tuinbouwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14846 (Geraadpleegd op 13-06-2021)