Geografisch thema

Tuinstraat

ID
14847
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14847

Beschrijving

Straat in het centrum van Harelbeke, die in zuidwestelijke richting loopt van het Stationsplein tot aan de Peter Benoitlaan, parallel met de spoorweg. Over de diepere betekenis van de straatnaam kunnen we geen zekerheid geven. De straat is tot stand gekomen na de aanleg van de spoorweg Kortrijk-Gent in 1839 maar is pas vanaf de jaren 1920 verkaveld cf. onder meer mutatieschets van de Andries Pevernagestraat.

In 1934 laten de zusters van het klooster van de Heilige Augustinus een school (nummer 19, vrije basisschool Heilig Hart) bouwen bestaande uit acht klassen. In 1937 huurt het stadsbestuur de gebouwen van de zusters om er de kinderen (aanvankelijk alleen jongens) van de wijken het Eiland en Klein Harelbeke les te geven. In de schoollokalen langs de Tuinstraat wordt tevens enige tijd de vaktekenschool Sint-Bertulfus ondergebracht. In de periode 1964-1968 ontwerpt architect José Destrebecq voor de school een nieuwe inkom (ter hoogte van het nummer 18, thans vervangen door nieuwbouw, doch plaats nog herkenbaar in straatbeeld) en een nieuwe vleugel ten westen van de vleugel van de jaren 1930. In 1983 wordt, ter uitbreiding van de school, een woonhuis met bijgebouwen aangekocht (nummer 20) en wordt de toegang verlegd tussen de nummers 20 en 24.

In 2006 wordt herberg "Savoyard" gesloopt; deze was eertijds gebouwd aan de Statiestraat (huidige Stationsstraat) maar moest daar in het begin van de 20ste eeuw plaats ruimen voor de aanleg van de Tuinstraat. De herberg werd herbouwd in de Tuinstraat, ter hoogte van het huidige nummer 2.

Loodrechte straat met geasfalteerd wegdek, slechts bebouwd aan de noordwestzijde, want aan de zuidoostkant volledig ingenomen door de opgeworpen spoorwegberm met de spoorlijn Gent-Kortrijk. Dominerende woonfunctie, eertijds nog afgewisseld met enkele herbergen en een cinema (nummer 14). De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit aaneengesloten eenheidsbebouwing van kleine woningen uit de jaren 1920, tussenin opgevuld met enkele huizen uit de jaren 1950. Nummer 30, bakstenen woonhuis met gecementeerde gevels op de hoek met de Wagenweg, gebouwd in 1923 voor Camile Vanluchtene-Dejaeghere zie initialen "V.D." in het metalen deurrooster van de voordeur; zijgevel met puivensters en deels bewaard gekleurd glas in het bovenlicht. Nummer 14 gebouw van Christelijke Werkersverbond, later in gebruik door cinema Astrid, thans vervangen door een nieuwbouw.

  • Archief Technische Dienst Harelbeke, Bouwaanvragen: Harelbeke, 1964/92.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1923/z.nr., 1927/28, 1934/19, 1968/10.
  • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 55.
  • DECLERCQ F., Weer een herberg minder in Harelbeke, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 9, nr. 2, 2006, p. 26.
  • Harelbeke grafelijke stad, Harelbeke, 2003, p. 244.
  • OPSOMER J., BAERT W., e.a., Brouwerijen en herbergen Harelbeke-Stasegem, in De Roede van Harelbeke, Harelbeke, 2005, p. 231-232.
  • LAMPAERT F., 150 jaar spoorweg in Harelbeke, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 8, Harelbeke, 1989, p. 59.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 64.
  • WOSTIJN A., Het klooster van de Heilige Augustinus in Harelbeke, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 10, Harelbeke, 1991, p. 110.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tuinstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14847 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.