Geografisch thema

Veldstraat

ID
14848
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14848

Beschrijving

Straat in de wijk Eiland, in het centrum van Harelbeke. De straat loopt van de Stasegemsestraat naar de Gaversstraat. De keuze van de straatnaam, die volgens De Flou voor het eerst voorkomt in 1912, verwijst mogelijk naar de open velden die zich hier uitstrekten vóór de aanleg van de nieuwe wijk in de jaren 1930. Van oudsher kwam hier, zo net buiten de stadskern van Harelbeke-binnen, namelijk slechts heel beperkte bebouwing voor. De kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, geeft een gedeelte van het huidige tracé weer zonder bebouwing. Het volledige tracé van de straat wordt op de Atlas der Buurtwegen (1845) aangeduid als "Sentier n° 48" met als beschrijving "Sentier du Sweveghemschekalsyde au Gaverstraet par la ferme Callewaert". De eerste bebouwing verschijnt langs de dan aangelegde straat op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1910); tevens aanduiding van de kapel bij de herberg op de hoek met de Nijverheidsstraat.

Rechte straat met geasfalteerd wegdek en vrij homogene bebouwing van kleine arbeiderswoningen van één à twee bouwlagen. De oudste bebouwing gaat terug tot circa 1900 zoals nummers 16-18, lage woningen (anderhalve doch zeer lage bouwlaag) van het type van de vlasarbeiderwoning - zievenstertje boven voordeur - gebouwd in 1895; nummer 18 met voorgevel met geschilderde vingerberaping. Nummer 42, eenlaagswoning gebouwd in 1874 voor bakker Henri Vandevoorde en in de eerste helft van de 20ste eeuw vergroot door uitbreiding van de bedaking zie halve mansarde met dakvenster. Links van nummer 42, kleine, bakstenen kapel van 1880, gebouwd door de eigenaar van de herberg "De Wandeling" aan de Nijverheidsstraat (Nijverheidsstraat nummer 2). Nummer 44, hoekpandje bij de Nijverheidsstraat, met afgeschuinde hoektravee, voorzien van beeldnis; bruine baksteenbouw met oranje banden en licht getoogde openingen en garagepoort onder metalen latei met bloemen.

Op de hoek met de Tientjesstraat bevindt zich de Kameleonschool (nummer 163-165) waarvan de eerste steen is gelegd in 1950 zie gevelsteen (Tientjessstraat nummer 2). Eengezinswoningen met omringende tuin aansluitend bij de achterliggende verkaveling Papestuk tussen de spoorlijn en de Veldstraat. Nummer 4, vrij beeldbepalend nieuwbouw-handelshuis, gebouwd in 1999 (bouwaanvraag van 1997) naar een ontwerp van Buro Jan en Geert Carton, na afbraak van de bestaande woning van 1968 en uitbreiding van de bakkerij (bouwaanvraag van 1967). Vrij massieve bouw met gebruik van arduin, grote glaspartij en houten bekleding (en dito luiken) van de bovenbouw. Licht teruggetrokken en deels plintvormende winkelpui van lichtbruine baksteen.

  • Archief Technische Dienst Harelbeke, Bouwaanvragen: Harelbeke, 1967/149-150, 1997/115.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1874/10, 1895/8, 1968/5, 1999/36.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI: Landboek van Harelbeke-buiten: Vijfde carte figurative van de vijfden canton genaemt den Teerlinck palende west ten suyden over het Galge straatjen den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1935, Deel XVI, kolom 187.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 65.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Veldstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14848 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.