Geografisch thema

Asselstraat

ID
14857
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14857

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van de dorpskern van Bavikhove. De straat loopt van de Vierkeerstraat in westelijke richting naar de Kuurnsestraat en loopt evenwijdig met de provinviale weg N36. De straatnaam is mogelijk afgeleid van "assel" en "absul" zie in 1845 wordt de Asselstraat vermeld als "Absulstraet". Volgens De Flou is "Abbesul" een plaats tussen Ingelmunster en Hulste; op een hoogte naast deze plaats ligt het "Abbesulbusch". Een eerste vermelding van de Asselstra(e)te zou dateren uit een pachtcontract van 1507.

De straat is één van de oudere tracés van de gemeente Bavikhove zie weergave van het straatgedeelte vanaf de huidige Kuurnsestraat op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque. Op de kaart uit het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (1752) wordt de straat aangeduid als "het haert straetken leedende naer 't Eetjen"; weergave van hoevebebouwing ter hoogte van de kruising met de Vondelbeek en langs het tracé tussen de Vierkeerstraat en de bocht bij nummer 6. In het begin van de 19de eeuw is volgens de literatuur een herberg met naam "De Grote Pinte" (nummer 88) aanwezig. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) nog steeds schaarse, verspreide hoevebebouwing. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als "Absulstraet" met als aanduiding "Chemin n° 5" en omschrijving "Chemin de celui dit Harlebekestraet à la Lys". De straat loopt dan nog door tot hoeve "Ter Swembeke". Heden geasfalteerde, landelijke weg met gebogen verloop en knik ter hoogte van nummer 6. Bij nummer 7 kruist de weg de Vondelbeek. Concentratie van bebouwing aan het begin en het einde van de straat; hoevesites zeker opklimmend tot de 17de eeuw (zie nummer 6 en nummer 12), maar waarvan de huidige gebouwen slechts teruggaan tot de 19de en 20ste eeuw.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 2000/49.
 • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het goedt t'Hospitael gelegen binnen de prochien van Bavichove ende Hulste tusschen beyde de Plaetsen, in Register van alle leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. de Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Oud Stadsarchief Kortrijk<, Akten en Contracten: 1505-1507, folio 259 r-v.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Noch eene ander spliete vande zelve thiende, de westzijde vande prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
 • OPSOMER J., DECROIX L., Brouwerijen en herbergen Bavikhove-Hulste, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 25, Harelbeke, 2006, p. 17.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914, Deel I, kolom 7 en 335.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 5.
 • VUYLSTEKE G., CLAERHOUT R., Herbergen in Harelbeke en deelgemeenten, Deel 3, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 3, Harelbeke, 1980, p. 32.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

 • Omvat
  Kruisbeeld

 • Is deel van
  Bavikhove


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Asselstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14857 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.