Geografisch thema

Belokenstuk

ID
14860
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14860

Beschrijving

Straat ten noorden van de gemeentekern, lopende van de Vlietestraat naar de Wandelingstraat. De straatnaam verwijst naar het "Beloken Stick", een stuk land op de hoek van de Vlietestraat en de Hoogstraat dat eigendom was van de heerlijkheid ter Coutere. Dit stuk land wordt volgens De Flou reeds vermeld in 1610.

Op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque, wordt het Belokenstuk samen met de Wandelingstraat weergegeven als een verbindingsweg tussen de huidige Vlietestraat en Hoogstraat. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt echter enkel de Wandelingstraat - doorlopend tot de Helleput - afgebeeld met één hoeve ten westen van de straat (nummer 3). Het Belokenstuk en de Wandelingstraat staan beiden afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1830); het Belokenstuk heeft een elleboogvormig verloop. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat aangeduid als "Chemin n° 32" en omschreven als "Tieltschen waeterschep" of "Sentier de la ferme de la veuve Houwerbeke au chemin dit Hoogestraet". Het kadaster registreert de rechttrekking van de straat in 1882.

Weergave van de straat met recht tracé op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1885).

Korte, rechte straat in een landelijke omgeving met geasfalteerd wegdek en aan de zuidzijde een recent aangelegd en doodlopend zijtracé in een villaverkaveling. Langs het oorspronkelijke tracé vanaf de Vlietestraat bevindt zich één hoeve (nummer 3).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1882/7.
  • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Eene ander splete van zelve thiende, de zuyt zijde van de prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914, Deel I, kolom 758. Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 7.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Het Aerdeken

  • Is deel van
    Bavikhove


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Belokenstuk [online], https://id.erfgoed.net/themas/14860 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.