Geografisch thema

Darmstraat

ID
14862
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14862

Beschrijving

Straat in het uiterste westen van Bavikhove; de straat vertrekt van de provinciale weg N36 en loopt in zuidwestelijke richting naar de grens met de gemeente Kuurne. De straatnaam verwijst naar de in de omgeving liggende Darmbeek en naar de wijk Darmhoek. De wijk Darmhoek en de weg Darmstraat worden volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1846, de Darmbeek pas in 1880. De Darmstraat wordt reeds weergegeven op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque, met een viertal verspreide hoeves. Op de kaart van de heerlijkheid Cleen Poortjen van 1753 wordt de Darmstraat samen met het gedeelte van de Waterstraat in het verlengde ervan aangeduid als de "Straete Leedende Van Darme Naer Hulste"; weergave van een zestal verspreid gelegen hoeven. Onveranderde weergave op de Atlas der Buurtwegen (1845) waar de straat is gecatalogiseerd als "Chemin n° 6" en omschreven als "Chemin de celui dit Harlebekestraet à celui dit Waterstraet". Tot in de 20ste eeuw behoudt de straat zijn landelijke karakter; vermoedelijk met de aanleg van de N36 circa 2000 werd het noordelijke gedeelte van de Darmstraat bij de Waterstraat gevoegd.

Geasfalteerde straat met verspreide hoevebebouwing waarvan de verscheidene sites en/of gebouwen (zie nummer 23) teruggaan tot de 18de eeuw. Nummers 22-22A, voormalige hoeve met sterk verbouwd karakter, vermeld als herberg en rentehuis van de heerlijkheid Duyfhuyse in de 18de eeuw.

Aangeduid op de kaart van de heerlijkheid Cleen Poortjen van 1753 als "Hers Darm" en circa 1830 eigendom van Franciscus Surmont uit Gent. In de jaren 1980 grondig gerenoveerd en opgesplitst in twee woningen (nummer 22 en nummer 22A).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1987/40.
 • Rijksarchief Gent, Fonds de Kerkhove de Dentergem, nr. 72: Beschrijving van de heerlijkheid Cleen Poortjen gelegen te Kuurne en Bavikhove, releverende van de leenhove ende Heerlijckhede van Wulfswinckel onder Ingelmunster, competerende d'Heer Jan Frans Hopsomer, P. de Bol, 1753.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Noch eene ander spliete vande zelve thiende, de westzijde vande prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1921, Deel II, kolom 129-130.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 12.
 • VUYLSTEKE G., CLAERHOUT R., Herbergen in Harelbeke en deelgemeenten, Deel 3, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 3, Harelbeke, 1980, p. 33.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Bavikhove


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Darmstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14862 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.