Geografisch thema

Drieshoek

ID
14863
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14863

Beschrijving

Weg in het zuiden van de gemeente Bavikhove. De weg vertrekt aan de straat Vierschaar en vormt tot aan de Vaarnewijkbeek de dreef naar de hoeve "Ter Coutere" (nummer 1); ten noorden van de beek onderbreekt de straat de Vierkeerstraat om vervolgens even verder in noordelijke richting door te lopen. Gelegen ten noorden van de alluviale vlakte van de Vaarnewijkbeek (Swembeke). De straatnaam verwijst naar de locatie van een dries, een verarmd stuk bouwland dat als weide wordt gebruikt aan het einde van de Vierkeerstraat. De bebouwing op deze locatie, meer bepaald de eerste hoeve "Ter Coutere", dateert al uit de eerste helft van de 15de eeuw. In 1610 wordt de straat omschreven als "dreve vanden leengoede ter coutere". De Drieshoek wordt voor het eerst afgebeeld als dreef naar de hoeve "Ter Coutere" op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque. De toenmalige dreef vertrekt aan de thans verdwenen Poekweg en loopt door tot het kruispunt van de huidige Asselstraat/ Kuurnsestraat/ Waterstraat; enkel het gedeelte van de dreef tussen de Vaarnewijkbeek en de Poekweg is in 1639 met bomen (eiken, later populieren) omzoomd.

Op de kaart uit het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (1752) wordt de weg die vertrekt van de hoeve "Ter Coutere" tot aan de Asselstraat aangeduid als "voetwegh van harelbeke naer 't eetjen". Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), loopt de weg nog steeds tot aan de Asselstraat.

Op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) worden voor het eerst ter hoogte van het huidige doodlopende straatgedeelte (vanaf nummer 17) enkele gebouwen weergegeven. Het gedeelte van de weg tussen de Vaarnewijkbeek en dit thans doodlopende gedeelte is in het midden van de 19de eeuw samen met de Vierkeerstraat verbreed en aangelegd; dit gedeelte van de straat wordt op de Atlas der Buurtwegen (1845) samen met de huidige Vierkeerstraat weergegeven als de "Lyckweg" met als aanduiding "Chemin n° 18" en omschrijving "Chemin de Bavichove au lieu dit Waernewyckhoek". Het huidige doodlopende straatgedeelte (vanaf nummer 17) en het straatgedeelte ten zuiden van de Vaarnewijkbeek (dreef van de hoeve "Ter Coutere") worden op de Atlas der Buurtwegen (1845) weergegeven als "d'Harlebeke" met als aanduiding "Sentier n° 22" en omschrijving "Sentier du hameau à Eetjen au chemin dit Doorsnydstraat". Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1865) wordt voor het eerst ook de kapel "Ter Coutere" (Elfbunderen) weergegeven op de hoek van de zuidelijke toegangsdreef van de hoeve en de later verdwenen Poekweg.

De straat wordt in het tweede kwart van de 20ste eeuw ter hoogte van het doodlopende straatgedeelte (vanaf nummer 17) verder bebouwd. In 1943 sneuvelen de bomen langs de dreef die leidt naar de hoeve "Ter Coutere". Met de aanleg van de wijk Ter Kouter tussen de Vaarnewijkbeek en de Rijksweg/ Bavikhoofsesstraat in de jaren 1970-1980 verdwijnt het zuidelijke gedeelte van de gekasseide dreef naar de hoeve "Ter Coutere" en wordt de toenmalige Drieshoek dus ingekort; hierbij komt de kapel "Ter Coutere" middenin de nieuwe woonwijk te liggen.

De Drieshoek is vandaag een straat met deels geasfalteerd wegdek - ten noorden van de Vaarnewijkbeek – en deels met kasseien belegd - ten zuiden van de beek als dreef naar de hoeve "Ter Coutere". Het noordelijke, doodlopende straatgedeelte wordt gekenmerkt door 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing, het zuidelijke gedeelte door de historische hoeve "Ter Coutere".

 • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het goedt t'Hospitael gelegen binnen de prochien van Bavichove ende Hulste tusschen beyde de Plaetsen, in Register van alle leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. de Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Noch eene ander spliete vande zelve thiende, de westzijde vande prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
 • MAERTENS-VERKINDEREN M., Uit het verleden van Bavikhove, Handzame, 1974, p. 51.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 12-13.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve 't Kweekhof

 • Omvat
  Hoeve Goed ter Coutere

 • Omvat
  Vlasserswoning met vlasschuur

 • Is deel van
  Bavikhove


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Drieshoek [online] https://id.erfgoed.net/themas/14863 (Geraadpleegd op )