Geografisch thema

Europastraat

ID
14866
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14866

Beschrijving

Straat ten zuiden van de dorpskern van Bavikhove. De straat vertrekt aan de Bavikhoofsestraat en loopt dood in zuidoostelijke richting naar de erftoegang van de hoeve "'t Hoog Hemelrijk" (nummer 32). De straatnaam, genoemd naar het werelddeel Europa, werd gegeven om bij de bevolking de Europese gedachte op te roepen; mogelijk dateert deze naamgeving van circa 1957 naar aanleiding van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap zie ook aanleg van de ten noorden liggende woonwijk dateert van die periode.

Het huidige straatracé is ontstaan als dreef naar hoeve "'t Hoog Hemelrijk" die reeds in het begin van de 16de eeuw wordt vermeld. Het tracé wordt voor het eerst weergegeven op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque; weergave van een lange met bomen omzoomde dreef vertrekkende van een hoeve aan de Plaatsbeek - die vandaag gelegen zou zijn op het einde van de Oudstrijderslaan - naar de hoeve "'t Hoog Hemelrijk" (nummer 32). Zelfde situatie op de kaart van 1750, opgemaakt door Frans De Bal, met uitzondering van de hoeve aan de Plaatsbeek die niet meer wordt weergegeven; eerste weergave van de in 1745 herbouwde hoeve "'t Hoog Hemelrijk". Op de kaart uit het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (1752) aangeduid als "dreve van 't hoogh hemelryck goet". Niet geregistreerd als officiële weg op de Atlas der Buurtwegen (1845) maar in privébezit van de familie D'Haene-De Steenhuyse uit Gent.

Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1910) bevindt zich langs de dreef (Oudstrijderslaan-Europastraat) nog steeds geen bebouwing. In 1954 wordt ten noordwesten van de hoeve "'t Hoog Hemelrijk" een Onze-Lieve-Vrouwkapel gebouwd. In 1956 wordt ten noordoosten van de Europastraat de straat Tuinwijk aangelegd; de bebouwing bevindt zich in eerste instantie enkel ten noorden van deze straat zie de kaart van het Militair Geografisch Instituut (1965). In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt de wijk uitgebreid met de Maurits Bossuytstraat, de Florimond Brysstraat en het Hoog Hemelrijk zie de kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1993).

Korte, doodlopende Straat met betonplaten leidend naar de 18de-eeuwse hoeve "'t Hoog Hemelrijk". Recente, vrijstaande villabebouwing als uitbreiding van de Tuinwijk.

 • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het goedt t'Hospitael gelegen binnen de prochien van Bavichove ende Hulste tusschen beyde de Plaetsen, in Register van alle leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. de Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Eene ander splete van zelve thiende, de zuyt zijde van de prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kaarten en Plannen, nr. 495: Caerte figurative van twee geprojecteerde steenwegen leedende van de stadt Cortryck naer de gonne van Thielt, F. De Bal, 1750.
 • BOTTE K., GLORIEUX R., VANDEWALLE (red.), Het hoevenboek van Harelbeke, Deel 1: Bavikhove, Harelbeke, 1985, p. 21.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 14.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve 't Hoog Hemelrijk

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Is deel van
  Bavikhove


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Europastraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14866 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.