Geografisch thema

Haringstraat

ID
14867
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14867

Beschrijving

Straat ten noordwesten van de dorpskern nabij de grens met de deelgemeente Hulste. De straat verbindt de 25ste-Linielaan met de Kuurnsestraat. Straatnaam verwijzend naar de plaats waar voorheen een kleine hofstede en herberg met de naam "de Pekelharingh" of "in den Haring" stond. Ook genoemd "weg langs 't Hooghe". Het Hooghe is een plaats met enkele huizen langs de Haringstraat over het Doornhout.

Het straatgedeelte tussen de Vlietestraat en de Havikbeek wordt reeds weergegeven op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque; weergave van één hoeve aan de samenkomst van de Plaatsbeek en de Havikbeek. Deze hoeve was het centrum van de heerlijkheid Wulfswinckel, een heerlijkheid gehouden van het grafelijk leenhof van het kasteel van Kortrijk, doch is recent herbouwd (nummer 33). Op de figuratieve kaart van 1642 uit het fonds De Plotho wordt de hoeve met twee landgebouwen beschreven als "eene behuusde hofstede ende vierschaere van de heerlychede van Wulfswynckele in Bavinchove".

Op de kaart uit het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (1752) loopt het straatgedeelte tussen de Vlietestraat en Havikbeek evenwijdig met de "Bavichove Beke" (Plaatsbeek). Eerste weergave van het straatgedeelte tussen de Kuurnsestraat en Vondelstraat op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778); dit straatgedeelte is voornamelijk bebouwd aan het einde van de straat (kant Kuurnsestraat). De hoeve nummer 33 bestaat op de Ferrariskaart (1770-1778) uit een boerenhuis, stallingen en een schuur; in 1869 zal het boerenhuis herbouwd worden. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) worden zowel het straatgedeelte van de Kuurnsestraat tot de Vondelstraat, als het straatgedeelte van de Vlietestraat tot de Havikbeek weergegeven; beide delen zijn nog niet met elkaar verbonden. De verbinding tussen de Vondelstraat en hoeve nummer 33 (weergegeven met benaming "Stoop") wordt voor het eerst weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1845). De Haringstraat wordt op de Atlas der Buurtwegen weergegeven als de "Darmstraet" met als aanduiding "Chemin n° 9" en omschrijving "Chemin du hameau à Eetjen vers Oyghem". Aanduiding op de Atlas van de "Cabaret Eitje" op het einde van de straat (hoek Kuurnsestraat/Haringstraat). Op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) aanduiding van de "Damhout Cabaret" aan het begin van de straat (kant Vlietestraat). Aanduiding van een kapel op de hoek van de huidige Haringstraat/ Vondelstraat op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1885). Deze kapel wordt in 1977 afgebroken naar aanleiding van een wegomlegging en behoorde tot de hoeve nummer 33. Met de aanleg van de 25ste-Liniestraat en de rotonde Vlietestraat-Hoogstraat (begin 21ste eeuw) vertrekt de Haringstraat vanaf de 25ste-Liniestraat in plaats van de Vlietestraat.

Lange, geasfalteerde straat in een licht glooiende, agrarische omgeving. De straat loopt evenwijdig met de Vondelbeek en de Plaatsbeek en kruist de Havikbeek. Verspreid gelegen hoevebebouwing. Op het einde van de straat groepering van kleinschaligere, landelijke woningen (nummer 51). Recente, alleenstaande villabebouwing aan het begin van de straat.

 • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het goedt t'Hospitael gelegen binnen de prochien van Bavichove ende Hulste tusschen beyde de Plaetsen, in Register van alle leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. de Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Eene ander splete van zelve thiende, de zuyt zijde van de prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
 • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 102.
 • BOTTE K., GLORIEUX R., VANDEWALLE (red.), Het hoevenboek van Harelbeke, Deel 1: Bavikhove, Harelbeke, 1985, p. 22-23.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel V, kolom 477.
 • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Bavikhove, in Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, Assebroek, 2005, nr. 4.
 • MAERTENS-VERKINDEREN M., Uit het verleden van Bavikhove, Handzame, 1974, p. 52-53.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 24.
 • VUYLSTEKE G., Het dorp Bavikhove in 1639, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 9.
 • Zo was Bavikhove, Handzame, 1976, nr. 43.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen

 • Is deel van
  Bavikhove


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Haringstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14867 (Geraadpleegd op )