Geografisch thema

Kuurnsestraat (Bavikhove)

ID
14871
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14871

Beschrijving

Doorgangsstraat in het westen van de Bavikhove. De straat vertrekt bij het centrum van Hulste en loopt even doorheen Bavikhove om vervolgens door te lopen naar het grondgebied Kuurne met als benaming Hulstsestraat. De straatnaam, die bij de fusie van Harelbeke met Bavikhove en Hulste in 1977 werd omgevormd van Meulebekestraat naar Kuurnsestraat, verwijst dan ook naar de verbinding met Kuurne.

De Kuurnsestraat staat reeds afgebeeld op de kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque. De straat loopt van herberg "De Schare" op de hoek van de Vondelstraat en de Kuurnsestraat tot de Vaarnewijkbeek, enkel ter hoogte van het kruispunt met de Water-, Assel- en Haringstraat wordt enige bebouwing weergegeven. Herberg "'t Eetje" op de hoek met de Haringstraat wordt reeds vermeld in de 17de eeuw (nummer 143/ Haringstraat).

Op de kaart van de heerlijkheid Duufhuyse van 1724 is het tracé benoemd als "straete van cortryck naer thielt", op de kaart van 1750, opgemaakt door Frans De Bal, als "herwegh van cortryck naer thielt" en op de kaart uit het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (1752) als "heerewegh leedende van Cortryck naer Thielt". Weergave van een kronkelende weg op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), met op grondgebied Bavikhove enkel bebouwing ter hoogte van de Water- en Asselstraat. In 1779 wordt de herberg "'t Eetje" (nummer 143) vermeld als "d'herberge Het Heetjen, hebbende voor enseigne eenen koeyvoet". Aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1830) als "chemin dit ouden tieltschen heir weg"; voor het eerst bebouwing op het einde van de straat (nummers 138-140). Op de Atlas der Buurtwegen (1845) weergegeven als de "Meulebekestraet" met als aanduiding "Chemin n° 3" en omschrijving "Chemin de Courtrai à Meulebeke". Aanduiding op de Atlas van het "Cabaret Eitje"; in 1845 eigendom van herbergier Louis Deplancke uit Bavikhove. In 1900 registreert het kadaster de aanleg van de Kuurnsestraat; de kronkelende "Oude hulstsche heirweg" wordt verbreed en rechtgetrokken tot de nieuw aangelegde "Buurtspoorweg van Kortrijk naar Wacken". In de periode 1908-1911 wordt de straat verder aangelegd. Zeer schaarse toename van bebouwing in de loop van de 20ste eeuw. De herberg "'t Eetje" op de hoek met de Haringstraat (nummer 143), in het begin van de 20ste eeuw met uithangbord "'t Eetje" op de voorgevel en "De Koeivoet" op de achtergevel, blijft bestaan tot de jaren 1960.

Heden straat met wegdek van betonplaten, recent omzoomd door jonge bomen. De bebouwing aan de Kuurnsestraat op het grondgebied Bavikhove is geconcentreerd ten noorden van en aan het kruispunt met de Water-, Assel- en Haringstraat; de oudste sites (nummer 106) klimmen er op tot de 17de eeuw. Tweede concentratie van bebouwing aan het einde van de straat, bij de Rijksweg, opklimmend tot het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw (nummers 138-140).

Nummer 100, bereikbaar via nummer 100A en een toegangspoort tussen twee bakstenen pijlers met geïntegreerde beeldnis met Onze-Lieve-Vrouwbeeld, in oorsprong begin 19de-eeuwse hoeve circa 1845 gelegen aan een veldweg en bestaande uit twee wooneenheden zie Atlas van Vandermaelen (1845). Thans vrij ingrijpend gerenoveerd.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1900/7, 1908/5.
 • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het goedt t'Hospitael gelegen binnen de prochien van Bavichove ende Hulste tusschen beyde de Plaetsen, in Register van alle leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. de Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Noch eene ander spliete vande zelve thiende, de westzijde vande prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Bavikhove, nr. 126: Duyfhuse in Bavichove, een deele ende in Hulste ende Curen, J. De Bersaques, 1724.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kaarten en Plannen, nr. 495: Caerte figurative van twee geprojecteerde steenwegen leedende van de stadt Cortryck naer de gonne van Thielt, F. De Bal, 1750.
 • Stadsarchief Harelbeke, Aanleg van wegen, nr. 575.2: Steenweg Kuurne-Hulste.
 • CLAERHOUT R., VANHOUTTE R., VUYLSTEKE G., Bavikhove: historische gebouwen en monumenten, s.l., s.d.
 • LAMPAERT F., Brandweer Bavikhove, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 9, nr. 2, 2006, p. 12-13.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 38.
 • VUYLSTEKE G., CLAERHOUT R., Herbergen in Harelbeke en deelgemeenten, Deel 3, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 3, Harelbeke, 1980, p. 35.
 • Zo was Bavikhove, Handzame, 1976, nr. 32.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoningen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Vlasfabriek

 • Is deel van
  Bavikhove

 • Is gerelateerd aan
  Kuurnsestraat (Hulste)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kuurnsestraat (Bavikhove) [online], https://id.erfgoed.net/themas/14871 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.