Geografisch thema

Vlietestraat (Bavikhove)

ID
14879
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14879

Beschrijving

Straat ten noordwesten van de dorpskern van Bavikhove, verbindingsweg tussen de dorpskernen van Bavikhove en Hulste. De straat vertrekt ter hoogte van de dorpskern van Bavikhove (kruispunt met Bavikhovedorp en Bruyelstraat) en loopt naar de grens met Hulste (ter hoogte van de Eikbosbeek). De straatnaam, die dateert van de fusie van Harelbeke met Hulste en Bavikhove in 1977, verwijst naar de Vlietebeek, de meer algemene naam voor de Eikbos-, Havik- en Plaatsbeek. De "Vliette" is ook de naam van een wijk, die reeds wordt vermeld in 1795; de benaming wijst op de aanwezigheid van stromend water.

De hoeve "'t Hospitaalgoed" (nr. 99), gelegen langs de Vlietestraat op de grens met Hulste, zou reeds aanwezig zijn in de 13de eeuw. Een eerste weergave van de Vlietestraat dateert pas van de 17de eeuw zie twee van de kaarten uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque; enkel de hoeve "'t Doornhout" (nummer 69) staat afgebeeld. Op de kaart uit het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (1752) wordt het straatgedeelte tussen de dorpskern van Bavikhove en de Hoogstraat aangeduid als "Straete leedende van Bavichove naer Oyghem"; dit straatgedeelte vormt in 1752 één geheel met de Hoogstraat. Het straatgedeelte ten noorden van de Hoogstraat wordt aangeduid als "Straete leedende van Bavichove naer Hulste". De kaart van 1752 geeft de hoeve "'t Doornhout" en "'t Hospitaalgoed" weer. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt de Vlietestraat aangeduid als "Chemin de Bavichove à Hulste". Op de Atlas der Buurtwegen (1845) weergegeven als de "Vlietestraet" met als aanduiding "Chemin n° 12" en omschrijving "Chemin de Bavichove à Hulste"; naast de hoeve "'t Doornhout" en de hoeve "'t Hospitaalgoed" weergave van bebouwing ter hoogte van de Plaatsbeek en aan het begin van de straat bij het dorpsplein. De Vlietestraat wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1846.

In het stadsarchief van Harelbeke is terug te vinden dat in de periode 1868-1927 de Vlietestraat hersteld wordt en er onteigeningen plaatsvinden. Tijdens de schoolstrijd (1879-1884) wordt er les gegeven in de thans verdwenen herberg "'t Zweerd". Op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw raakt het begin van de straat - tussen de dorpskern van Bavikhove en de Hoogstraat - bebouwd zie weergave op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1910).

De Vlietestraat wordt in de 20ste eeuw Tramstatiestraat, Statiestraat of Stationsstraat genoemd, naar de vroegere tramstatie die in de eerste kwart van de 20ste eeuw (tot het begin van de jaren 1950?) gelegen was aan het kruispunt met Hoogstraat. Het straatuitzicht wordt in de eerste helft van de 20ste eeuw gekenmerkt door houten 'traamkarren', telefoonpalen en kasseien. Een ongedateerde prentkaart toont vlaskapellen op de "Hoge Meers" aan de westzijde van de straat (tussen de Plaatsbeek en de Hoogstraat); aan de oostzijde van de straat worden er woningen met aanpalende vlasschuren (nummer 30) weergegeven. Het eerste postkantoor te Bavikhove was vanaf 1919 ondergebracht in nummer 15 en zou daarna ondergebracht zijn in nummer 4. In 1920 stonden aan het begin van de straat nog verscheidene lage dorpswoningen zie oude prentkaart. In 1927 wordt de Vlietestraat volgens het kadaster gedeeltelijk rechtgetrokken ter hoogte van het Belokenstuk en de Helleput. In 1837-1948 worden verbeteringswerken uitgevoerd aan de steenweg naar Bavikhove en Hulste. In 1970-1971 was de post ondergebracht in nummer 7. Bij de fusie in 1977 van de gemeentes Harelbeke, Bavikhove en Hulste wordt de Stationsstraat herdoopt in Vlietestraat. Circa 1978 wordt het sportcentrum van Bavikhove aan de Vlietestraat geopend (nummer 25); recent heraangelegde visvijver.

Thans geasfalteerde straat met een gebogen verloop in noordelijke richting. Ten noorden van de dorpskern kruist de straat de Plaatsbeek. De bebouwing ten zuiden van de Hoogstraat sluit aan bij de dorpskern van Bavikhove; de oudste woningen dateren van het einde van de 19de eeuw of uit de 20ste eeuw (nummers 7-9, nummer 13, nummer 30). Ten noorden van de Hoogstraat wordt de Bavikhoofse Vlietestraat gekenmerkt door verspreide 18de- en 19de-eeuwse hoevebouwing (nummer 99). Nummer 69, hoeve "'t Doornhout" met herbouwd woonhuis en bewaarde landgebouwen, onder meer schuur, ast en aardappelkelder (bij nummer 69). Langs de Vlietestraat, enkele bewaarde woningen met aanpalende vlasschuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw (nummer 30, nummers 66-68).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Bavikhove, 1927/1.
 • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het goedt t'Hospitael gelegen binnen de prochien van Bavichove ende Hulste tusschen beyde de Plaetsen, in Register van alle leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. de Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Eene ander splete van zelve thiende, de zuyt zijde van de prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 1296: Drie figuratieve kaarten vande thiende toebehorende hooghe adele, ende moghende heere Vloessgang Adhelher van Plotho, baron van lande van Ingelmunster en inde prochie van Bavichove. In Tiende inde prochie Bavichove toebehoorende den lande ende baronie van Ingelmunster, 1639.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanleg van wegen, nr. 575.2: Steenweg Hulste-Bavikhove.
 • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 91, 94, 98.
 • BRUGGEMAN B., De post in Bavikhove, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 8, 2005, nr. 1.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1935, Deel XVI, kolom 641-642, 645.
 • MAERTENS-VERKINDEREN M., Uit het verleden van Bavikhove, Handzame, 1974, p. 61.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 68.
 • VUYLSTEKE G., CLAERHOUT R., Herbergen in Harelbeke en deelgemeenten, Deel 3, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 3, Harelbeke, 1980, p. 38.
 • Zo was Bavikhove, Handzame, 1976, nr. 14-15, 27.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1941

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Dorpswoningen met vlasschuur

 • Omvat
  Hoeve 't Hospitaalgoed

 • Omvat
  Hoeve met tabaksast

 • Is deel van
  Bavikhove

 • Is gerelateerd aan
  Vlietestraat (Hulste)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vlietestraat (Bavikhove) [online], https://id.erfgoed.net/themas/14879 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.