Geografisch thema

Aardappelstraat

ID
14882
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14882

Beschrijving

Straat ten noordoosten van de dorpskern van Hulste. De straat verbindt de Oostrozebeeksestraat met de Muizelstraat; zijtracé in oostelijke richting evenwijdig lopend met de straat Muizelhof. De straatnaam, die volgens De Flou voor het eerst wordt vermeld in 1842, verwijst naar de aardappel die circa 1565 uit Amerika wordt ingevoerd.

Het tracé Oostrozebeeksestraat-Aardappelstraat-Muizelstraat staat reeds afgebeeld op een kaart van 1715 uit het landboek van Hulste en op de Tiendekaart van Hulste (circa 1760-1765). Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), weergegeven als een met bomen omzoomde weg met een tweetal hoeves op het einde van de straat. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als "Aerdappelstraet" met als aanduiding "Chemin n° 6" en omschrijving "Chemin du Meulebekestraet au Oost-Roosebekestraet". In de loop van de 19de eeuw neemt de bebouwing op het einde van de straat gestaag toe. In 1871 wordt de herberg "Het Koekenaas" (nummer 2) opgericht door Petrus Delchambre (herberg tot 1934, gesloopt in 1981).

Thans geasfalteerde en nog steeds landelijke straat door de wijk Muizel/Muizelhoek met hoofdzakelijk bebouwing op het einde van de straat, ter hoogte en ten noorden van het zijtracé. In 1978 wordt er vóór nummer 18 een kapel gebouwd.

 • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het eerste deel der prochie van Hulste van oost suyden de prochie van Bavichove en noort en west de heirbaene van Cortryck op Thielt tot de dreve die loopt naer het goed te Calfshaeghe of den Tieltschen voetweg, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1715.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 2887c: Plan van de tienden van Harelbeke gelegen in de zes wijken van Hulste, eind 18de eeuw (circa 1760-1765).
 • DECROIX L., Herbergen in Hulste, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 9, nr. 2, 2006, p. 20-21.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel I, Brugge, 1914, kolom 102.
 • KERCKHOF P., Hulste en zijn wegen op kaart omstreeks 1850, Hulste, 1982, p. 4.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 3.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel van 1978

 • Is deel van
  Hulste


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aardappelstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14882 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.