Geografisch thema

Barzestraat

ID
14884
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14884

Beschrijving

Straat in het noordwesten van Hulste. De straat vertrekt van de Blauwhuisstraat en loopt in westelijke richting naar de Brugsesteenweg bij de grens met Lendelede. De straatnaam, die volgens De Flou voor het eerst voorkomt in 1842, verwijst naar het gehucht of de plaats in Hulste genaamd de "Barze", "Barge" of "Bargehoek", volgens De Flou voor het eerst voorkomend in het begin van de 20ste eeuw. Mogelijk verwijst de straatnaam ook naar de net ten zuiden van de straat gelegen Barzebeek. In het landboek van Hulste van 1716 uit wordt de straat aangeduid als "de straete commende van lendele"; de straat loopt van de Brugsesteenweg (grens met Lendelede) naar het gehucht de "Barze". Voorts enkele verspreid gelegen hoeves (nr. 24, nr. 28) en het kruispunt De Vijfwegen; kruispunt van de Barzestraat met de dreef naar de Wallegemmolen, de huidige Ginstestraat en een thans verdwenen kerkweg. Op de kaart van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Kortrijk (1752) wordt de straat aangeduid als "Dreve"; afbeelding van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën aan het kruispunt De Vijfwegen en de hoeve nummer 24. Weergave van verspreide hoevebebouwing op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1830) staat de straat aangeduid als "chemin Petits haerlebeke". Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als "Barzestraet" met als aanduiding "Chemin n° 5" en omschrijving "Grand Chemin d'Hulste à Lendelede". Aan het kruispunt De Vijfwegen bevinden zich op het einde van de 19de eeuw enkele herbergen: van 1880 tot 1933 herberg "De Vijfwegen" (nummer 13) en van 1899 tot 1940 herberg "Den Trutselaar", "De Meiboom" of "De Grijzen Haan" (nummer 15).

Geasfalteerde straat met kronkelend verloop en verspreide hoevebebouwing, teruggaand tot de 18de en 19de eeuw. Voorts ook 20ste-eeuwse woningbouw. Nummer 18 (zie afbeelding), hoevetje gelegen langs een zijtracé en reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830); circa 1830 eigendom van barbier Pieter Verschoore. In 1862 wordt de hoeve verkocht aan landbouwer Rufus Masureel, die in 1890 de woning gedeeltelijk laat reconstrueren en vergroten. Erf (deels begraasd, deels verhard) afgesloten door ijzeren hek. Eénlaags volume onder pannen zadeldak met wit bepleisterde en beschilderde voorgevel en okerkleurige zijgevel. Rechthoekige openingen met vernieuwd houtwerk.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1891/6.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Legger, Hulste, artikel 385.
 • OCMW-archief Kortrijk: 2e Carte figurative van d’heerlycke renten in de prochie van Hulste competerende aen desen hospitaele, in Register van alle de leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. De Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het sesde deel der prochie van Hulste van westen de prochie van Lendelede en suyd noort en oost de straete comende van Lendele en loopende so oost waert naer de Groote heirbaene van Cortryck op Thieldt..., in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.
 • Rijksrarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het sevenste deel der prochie van Hulste oost de straete loopende van oosten de Meulen commende van Engelmunster loopende in de Groote heirbaene suyd de straeten coomende in de Groote Heirbaene van de prochie van Lendelede, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.
 • DECROIX L., Herbergen in Hulste, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 9, nr. 2, 2006, p. 22-23.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel I, Brugge, 1914, kolom 549.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 6.
 • KERCKHOF P., Hulste en zijn wegen op kaart omstreeks 1850, Hulste, 1982, p. 4.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Barzestraat

 • Omvat
  Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën

 • Is deel van
  Hulste


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Barzestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14884 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.