Geografisch thema

Ginstestraat

ID
14889
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14889

Beschrijving

Straat in het westen van Hulste. De weg vertrekt van de Brugsestraat en loopt in noordelijke richting naar de Barzestraat. Straatnaam verwijzend naar een wijk in Oostrozebeke; ginst is de volksbenaming voor de gaspeldoorn en de benaming voor de brem of heidebrem. De straat liep in oorsprong door ten noorden van de Barzestraat als een dreef naar de Wallegemmolen, om bij de molen af te draaien naar de Wantestraat. De oudste vermelding van de Wallegemmolen dateert van 1445. In het twintigste penningkohier uit 1571 wordt vermeld dat de molen gebruikt wordt door Joos Loncke. De familie Loncke zal vanaf dan tot 1912 onafgebroken eigenaar zijn van de molen, wanneer een nieuwe eigenaar de molen laat afbreken.

De straat wordt reeds op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste weergegeven met verspreide hoevebebouwing. Op de kaarten van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Kortrijk (1752) wordt de straat aangeduid als de "Absul straete"; aan het Vijfwegenkruispunt bevindt zich het Brigandskapelletje (Barzestraat). Op de Tiendekaart van Hulste (circa 1760-1765) wordt de straat aangeduid als "straete loopende van d'hof (...) by lendelede joseph cannaert naer den hulste molen"; de straat vertrekt bij de woning van Boudewijn Vanden Bulcke op de hoek met de Brugsestraat en loopt verder naar de "hulste molen" of de Wallegemmolen met het "nieuw molenhuijs". De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), geeft enkel één volume aan het begin en één volume halverwege de straat weer. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) staat de straat aangeduid als de "Absul Straete"; weergave van verspreide hoevebebouwing. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) weergegeven als "Kulstraet" en met aanduiding "Chemin n° 20" en omschrijving "Grand Chemin du Barzestraet vers le Walbruggemolen". De straat wordt ten noorden van de Barzestraat voortgezet als de "Kouterweg" gecatalogeerd als "Sentier n° 31" met omschrijving "Sentier de Hulste à Ingelmunster". De straat vertrekt op de Atlas Vandermaelen (1846-1854) vanaf de herberg "Wit Peerd" .

Thans landelijke, kronkelende weg met geasfalteerd wegdek. De Ginstestraat kruist ter hoogte van de Lampernissestraat de Lampernissebeek en eindigt bij het Vijfwegenkruispunt (kruispunt met de Barzestraat, de dreef naar de Wallegemmolen en een verdwenen kerkweg). Getypeerd door verspreide hoevebebouwing en ter hoogte van de Lampernissestraat eerder (half)gesloten 20ste-eeuwse woningbouw van twee bouwlagen. 18de-eeuws Brigandskapelletje op de hoek met de Barzestraat. Ter hoogte van nummer 40 bevindt zich een voormalig kapelletje uit het eerste kwart van de 20de eeuw (?), recent omgebouwd tot brievenbus van de nieuwbouwvilla nummer 40B. De kapel lag oorspronkelijk dwars op weg, aan het begin van de erfoprit. Gecementeerde baksteenbouw onder een zadeldakje met rode daktegels. Sokkel uit natuursteenblokken en natuurstenen rondboognis onder druiplijstje (verdwenen Onze-Lieve-Vrouwbeeld zie foto Kadoc). Recent aangebrachte brievenbus aan de straatkant.

  • OCMW-archief Kortrijk: 2e Carte figurative van d’heerlycke renten in de prochie van Hulste competerende aen desen hospitaele, in Register van alle de leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. De Bal, 1752.
  • OCMW-archief Kortrijk: Carte figurative van d'hofstede in Hulste, in Register van alle de leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. De Bal, 1752.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het sesde deel der prochie van Hulste van westen de prochie van Lendelede en suyd noort en oost de straete comende van Lendele en loopende so oost waert naer de Groote heirbaene van Cortryck op Thieldt..., in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.
  • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 2887c: Plan van de tienden van Harelbeke gelegen in de zes wijken van Hulste, eind 18de eeuw (circa 1760-1765).
  • CAUWE R., Het geslacht Lonke in Hulste, Harelbeke, 1992, p. 9.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 20.
  • Kapelletjes in West-Vlaanderen, geraadpleegd op 10/08/2009.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ginstestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14889 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.