Geografisch thema

Hazenstraat

ID
14891
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14891

Beschrijving

Straat in het uiterste noordwesten van Hulste. De straat loopt in het verlengde van de Potteriehoek langs de grens met Ingelmunster om vervolgens zuidwaarts af te draaien naar de Brugsesteenweg, waar de straat eindigt bij de grens met Lendelede. De straatnaam verwijst naar de Hazebeek, die zich situeert op grondgebied Lendelede, Hulste en Bavikhove en volgens De Flou voor het eerst vermeld wordt in 1850. De naam van de straat dateert uit dezelfde periode.

Op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste wordt de straat weergegeven met verspreide hoevebebouwing (nummer 5, nummer 8, nummer 10). Weergave van de straat op de Tiendekaart van Hulste (circa 1760-1765) als de grens met gemeente Ingelmunster cf. aangeduid als "scheydende jegens de prochie van Inghelmunster met den gracht ende beke". Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), worden langs de met bomen omzoomde weg verschillende, verspreid gelegen hoeves weergegeven (nummer 5, nummer 6, nummer 8, nummer 10). Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt de straat aangeduid als "chemin de lendelede à meulebeke". Op de Atlas der Buurtwegen (1845) weergegeven als "Haezestraat" met als aanduiding "Chemin n° 9" en omschrijving "Grand Chemin Pavé à Meulebeke". De weg bereikt de Brugsesteenweg ter hoogte van de voormalige herberg "Den (Ouden) Haze" en "Den Nieuwen Haze". Later zogenaamd Groenstraat, die bij de fusie in 1977 van de gemeentes Harelbeke, Bavikhove en Hulste wordt herdoopt in Hazenstraat.

Geasfalteerde straat met verspreide hoevebebouwing. Hoeves met losse bestanddelen, opklimmend tot de 18de (nummer 5, nummer 6, links van nummer 10) en de 19de eeuw (nummer 2), doch vaak verbouwd of herbouwd in het midden of de tweede helft van de 20ste eeuw (nummer 5).

Nummer 8, hoeve met losse bestanddelen rondom een geasfalteerd erf (zie afbeelding), reeds weergegeven met boerenhuis en landgebouw op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste. De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), geeft vier volumes weer. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt duidelijk dat het gaat om een woning aan de straatkant (eigendom van strodekker F. Maes), een dieper gelegen tweewoonst (eigendom van de weduwe van P. Maes en landbouwer J. Denboot) en een landgebouw. In 1861 worden de dieper gelegen woningen verenigd en gedeeltelijk gereconstrueerd. In 1865 laat landbouwer Ivo Denboot de woning aan de straatkant en vermoedelijk ook het landgebouw (vergissing op de kadastrale schetsen) afbreken. Vóór 1877 wordt de schuur opgetrokken en een bakhuis aan de straatkant. In opdracht van landbouwer Constant Denboot wordt er in 1912 een vlasfabriek opgetrokken (recent herbouwd als garage); één jaar later wordt de vlasfabriek uitgebreid aan de erfzijde. In 1916 wordt het bakhuis aan de straatkant afgebroken; bouw van een nieuw bakhuis schuin achter het boerenhuis. In 1927 bouwt de familie Denboot de vlasschuur op het naastgelegen perceel. In 1942 laat de familie Denboot het boerenhuis deels verbouwen en uitbreiden (nieuwe gevelsteen, betonnen omlijstingen). De schuur met geïncorporeerd wagenhuis wordt eveneens uitgebreid in 1942, doch behouden karakter (centrale dwarsdoorrit, rechthoekige openingen onder I-balk ter hoogte van het wagenhuis).

Nummer 10, hoeve met losse bestanddelen, op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste en op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), bestaande uit drie volumes. Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft het boerenhuis met geïncorporeerde stallingen, de schuur, het bakhuis en een thans verdwenen landgebouwtje weer; circa 1830 eigendom van landbouwer J. Hollevoet. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) aangeduid als "Ferme Deporte". In 1945 wordt de hangar achter de schuur opgetrokken door Jacques Nolf uit Menen. Eveneens in de jaren 1940 krijgt de woning een nieuwe gevelsteen. Bewaarde schuur en bakhuis aan de oostzijde van het erf; verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken, schuur met korfboog- en rechthoekige poort.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1865/12, 1882/23, 1913/4, 1914/7, 1918/7, 1927/16, 1942/10, 1945/9.
 • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het sevenste deel der prochie van Hulste oost de straete loopende van oosten de Meulen commende van Engelmunster loopende in de Groote heirbaene suyd de straeten coomende in de Groote Heirbaene van de prochie van Lendelede, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 2887c: Plan van de tienden van Harelbeke gelegen in de zes wijken van Hulste, eind 18de eeuw (circa 1760-1765).
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel V, Brugge, 1925, kolom 567-568, 603.
 • KERCKHOF P., Hulste en zijn wegen op kaart omstreeks 1850, Hulste, 1982, p. 4.
 • OPSOMER J., DECROIX L., Brouwerijen en herbergen Bavikhove-Hulste, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 25, Harelbeke, 2006, p. 108.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Vlasschuur

 • Is deel van
  Hulste


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hazenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14891 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.