Geografisch thema

Kantstraat

ID
14893
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14893

Beschrijving

Straat in het westen van de dorpskern van Hulste. De straat vertrekt aan de Brugsestraat en loopt met een bochtig verloop in zuidelijke richting naar de Kapelstraat. De straat is vermoedelijk genoemd naar een kantwerkschool die hier eertijds halverwege de straat gelegen was.

Eerste weergave van de straat op het primitief kadasterplan (circa 1830), waar de straat een elleboogvormig verloop heeft: enkel het tracé dat vertrekt van de Brugsestraat ten oosten van de Blauwhuisstraat staat afgebeeld; weergave van een vijftal tweewoonsten. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als "Lendeledevoetweg" met als aanduiding "Sentier n° 42" en omschrijving "Chemin du Lendeledestraet au Sentier dit: Lendeledevoetweg". Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1885) is voor het eerst het huidige tracé vanaf de Brugsestraat ten westen van de Blauwhuisstraat te zien. Tot in de jaren 1950 bevinden zich langs de Kantstraat enkele woningen/tweewoonsten. In de loop van de jaren 1970-1980 worden langs de straat grootschalige nijverheidsgebouwen van de weverij en ververij Masureel (Brugsestraat nummer 37/ Kantstraat nummer 1) opgetrokken. Geasfalteerde straat met slechts schaarse woningbouw (nummer 2); de straat wordt gedomineerd door grootschalige industriële gebouwen, voornamelijk langs de oostzijde van de straat. Nummer 1, nijverheidsgebouwen van de fabriek "Masureel International NV", een uitgestrekte industriële site gelegen tussen de Brugsestraat, de Kantstraat en de Kapelstraat, en gespecialiseerd in woningtextiel. De huidige site gaat terug op de weverij en ververij Masureel; enkele midden 19de-eeuwse gebouwen aan de Brugsestraat worden in 1941 omgevormd en sterk uitgebreid tot de weverij en ververij Masureel en zijn sindsdien systematisch uitgebreid. Nijverheidsgebouw van 1974 op de hoek van de Brugsestraat en de Kantstraat, uitbreiding van 1988 aan de oostkant van de Kantstraat.

  • Archief Technische Dienst Harelbeke, Bouwaanvragen: Harelbeke, 1954/53.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1974/54, 1988/37.
  • KERCKHOF P., DECROIX L., Het onderwijs te Hulste, Vroeger en nu!, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 17, Harelbeke, 1997, p. 87.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

  • Omvat
    Vlashandelaarswoning gedateerd 1931

  • Is deel van
    Hulste


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kantstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14893 (Geraadpleegd op 17-05-2021)