Geografisch thema

Kerkstraat

ID
14896
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14896

Beschrijving

Straat in het centrum van Hulste, ten zuiden lopend van de Sint-Pieterskerk. De straat loopt van Hulstedorp eerst in zuidelijke, dan in oostelijke richting naar de Kuurnsestraat. De straatnaam verwijst naar het vertrekpunt aan de kerk.

De Kerkstraat liep in oorsprong door in zuidelijke richting tot de grens met Bavikhove, ter hoogte van het kruispunt van de Kuurnsestraat en de Vondelstraat. De nog bestaande straat wordt samen met het thans verdwenen tracé reeds weergegeven op de kaart van 1758, opgemaakt door landmeter Frans De Bal. Straat aangeduid als "Voetwegh van Harelbeke naer Hulste" en eindigend bij "D'Herberge De Schare" op de grens met Bavikhove. Op de Tiendekaart van Hulste (circa 1760-1765) aangeduid als "voetwegh loopende van de schaere naer de plaetse". Op een 18de-eeuwse kaart uit het landboek van Ingelmunster wordt in de straat ten westen van de pastorie (Hulstedorp nummer 3) voor het eerst ook een grote hoeve weergegeven. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt het huidige straatgedeelte (zowel het in zuidelijke, als in oostelijke richting lopende tracé) weergegeven met enkele verspreid gelegen woningen. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de in zuidelijke richting lopende voetweg samen met de huidige Tieltsestraat weergegeven als "Thieltschenvoetweg" gecatalogeerd als "Sentier n° 28" en omschreven als "Sentier de Harlebeke à la place et à Thielt". Het tracé loodrecht daarop (lopend in oostelijke richting) wordt op de Atlas weergegeven als "Capellanieweg" met als aanduiding "Sentier n° 41" en omschrijving "Sentier du Thieltschenvoetweg au Meulebekestraet". Volgens de literatuur zijn verscheidene, kleine woningen aan de Kerkstraat gebouwd uit het afbraakmateriaal van de paardenstallen van het vroegere kasteel "Schiervelde" dat in 1857 wordt afgebroken (Kasteelstraat nummer 58). Door de aanleg van sociale woonwijk de Beiaardwijk (Guido Gezellelaan en Beiaardlaan) in de jaren 1960 wordt de Tieltsevoetweg onderbroken en eindigt de voetweg ter hoogte van de hoeve aan de Guido Gezellelaan nummer 29. Straat met elleboogvormig verloop, eerst in zuidelijke richting en daarna in oostelijke richting. Het zuidelijke tracé loopt verder als voetweg naar de Guido Gezellelaan (ter hoogte van nummer 29). Geasfalteerde straat met 19de- en 20ste-eeuwse woningbouw, waaronder enkele bewaarde lage dorpswoningen (nummers 20-22, nummer 30). Aan het begin van de straat bevindt zich de grote tuin van de pastorie (Hulstedorp nummer 3) en een recent aangelegde parking. Ook de onderpastorie van Hulste was gelegen aan de Kerkstraat (nummers 24-26), thans sterk verbouwde tweewoonst, tussen 1846 en 1911 in gebruik als onderpastorie. Op de hoek met de Kuurnsestraat bevinden zich de grootschalige gebouwen van het bedrijf Delvano, constructeur van landbouwspuiten (Kuurnsestraat nummers 20-22).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1857/2.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 2887c: Plan van de tienden van Harelbeke gelegen in de zes wijken van Hulste, eind 18de eeuw (circa 1760-1765).
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 2906: Het landboek van Ingelmunster, in Carton formé d'une couverture de livre en veau brun, renfermant plusieurs plans des seigneuries de Schothouck et Ceurenbrugghe relevant de Meulebeke, Hazenbossche, Halewynsche et Ter Couter, 18de eeuw.
 • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 112-113, 120-121.
 • DECROIX L., Kerk Hulste 100 jaar, 1906-2006, s.l., 2006, p. 14.
 • Familiegeschiedenis Masureel, Wortegem-Petegem, 2001, p. 44-45.
 • OPSOMER J., DECROIX L., Brouwerijen en herbergen Bavikhove-Hulste, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 25, Harelbeke, 2006, p. 145.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 32-33.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gekoppelde dorpswoningen

 • Is deel van
  Hulste


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14896 (Geraadpleegd op 17-05-2021)