Geografisch thema

Klein-Harelbekestraat

ID
14898
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14898

Beschrijving

Straat ten noorden van de dorpskern van Hulste. De straat loopt van de Blauwhuisstraat naar de Wantestraat. Straat genoemd naar de wijk Klein Harelbeke, gelegen te Harelbeke en volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1846.

De straat wordt voor het eerst weergegeven op een kaart van 1716 uit het Landboek van Hulste en is bebouwd met enkele verspreid gelegen hoeves. Het eerste gedeelte van de straat - vanaf de huidige Blauwhuisstraat - loopt door via een met bomen omzoomde dreef tot de hoeve nr. 26; ten oosten van dit straatgedeelte wordt een doodlopend zijtracé weergegeven. De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), geeft twee doodlopende zijtracés weer. Op het primitief kadasterplan (circa 1830), weergave van verspreide hoevebebouwing. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als "Dosseweg" met als aanduiding "Chemin n° 21" en omschrijving "Chemin du Barzestraet au Potteriestraat". De zijweggetjes aan de oostzijde van de straat (thans doodlopende zijtracés) worden op de Atlas weergegeven als de "Oost-Roosebekescheweg" met als aanduidingen "Sentier n° 38"/ "Sentier n° 39" en omschrijvingen "Chemin du Dosseweg au Meulebekestraet"/ "Sentier du précédent Dosseweg au Sentier dit: Oost-Roosebekescheweg". De bebouwing op de Atlas der Buurtwegen (1845) is voornamelijk te situeren aan beide zijweggetjes. Eén van deze weggetjes verbond de Klein-Harelbekestraat met de Muizelmolen.

Thans landelijke straat met elleboogvormig verloop en geasfalteerd wegdek; verspreide hoevebebouwing opklimmend tot de 18de eeuw. Nummer 24, hoeve genaamd "'t Hoveke", gelegen op het einde van een zijtracé aan de oostzijde van de straat. Opgenomen in de niet-limitatieve lijst van merkwaardige gebouwen in het open landschap van Harelbeke, definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 11.02.2008 (categorie 2). De hoeve bestaat uit een woning volgens het kadaster gebouwd in 1904 door Stanislas Ysenbrant uit Tielt (en ingrijpend verbouwd in de jaren 1960), schuur dwars op de woning en bewaard tweeledig bakhuis; verankerd, bakstenen bakhuis onder pannen zadeldak, laadluik boven de deur, houten kapelletje opgehangen aan zijgevel. De straat wordt naast de historische hoevebebouwing tevens gekenmerkt door enkele recente, hedendaagse villa's (nummer 26, nummer 37, nummer 39).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1904/5.
 • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het derde deel der prochie van Hulste oost suyd de Heirbaene van Cortryck op Tieldt suydt, west een ander straete die comt van Englemunster, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VII, Brugge, 1927, kolom 965. Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 33-34.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Villa De Warande

 • Is deel van
  Hulste


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klein-Harelbekestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14898 (Geraadpleegd op 17-05-2021)