Geografisch thema

Kuurnsestraat (Hulste)

ID
14900
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14900

Beschrijving

Straat in het zuiden van Hulste. De straat loopt in het verlengde van de Muizelstraat in zuidelijke richting naar de Rijksweg op grondgebied van Kuurne. De straatnaam, die bij de fusie van Harelbeke met Hulste en Bavikhove in 1977 werd herdoopt van Meulebekestraat tot Kuurnsestraat, verwijst naar de verbinding (via Bavikhove) met Kuurne. Van oudsher vormt de Kuurnsestraat samen met de in het verlengde lopende Muizelstraat de verbindingweg tussen Tielt en Kortrijk (zie voormalige benaming "Ouden Heirweg Kortrijk-Thielt"). Eerste afbeelding van de weg op een kaart uit het landboek van Bavikhove, opgemaakt in 1639 door Loys de Bersacque; er wordt slechts een klein gedeelte van de weg op grondgebied Hulste weergegeven ter hoogte van de herberg "De Schare" (hoek Kuurnsestraat/ Vondelstraat).

Zelfde benaming op 18de-eeuwse kaarten. Op een kaart van 1715 uit het landboek van Hulste staat de weg aangeduid als "heirbaene van thielt op cortryck", op een kaart van de heerlijkheid Duyfhuse van 1724 als "straete van cortryck naer thielt", op de kaart van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Kortrijk (1752) als "Straete van Cortryck naer Thielt" en op een 18de-eeuwse kaart van Hulste uit het landboek van Ingelmunster als "Heirstraete van cortryck naer thielt". Op deze laatste kaart en op de Tiendekaart van Hulste (circa 1760-1765) loopt de weg langs herberg "Het Schaerken" of "De Schaere" op de hoek met de Vondelstraat. De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), geeft langs de kronkelende weg enkel bebouwing weer ter hoogte van de grens met Bavikhove (nummer 95). Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt de Kuurnsestraat aangeduid als "chemin de Courtray à thielt". Op de Atlas der Buurtwegen (1845) weergegeven als "Thieltschenaerdeweg" met aanduiding "Chemin n° 1" en omschrijving "Grand Chemin d'Hulste à Meulebeke". Op de Popp-kaart (1856) samen met de huidige Oostrozebeeksestraat aangeduid als "Oostroosebeke Straet". Vanaf 1 mei 1900 rijdt de tram door Hulste. De tramsporen in de Kuurnsestraat krijgen een afzonderlijke bedding naast de steenweg en dwarsen twee maal de weg. Ter hoogte van het huidige kruispunt Kuurnsestraat/ Vlietestraat/ Havikstraat bevindt zich de tramstatie Hulste, waar het spoor ontdubbeld wordt. Voorbij de tramstatie lopen de sporen verder door de velden. Ten westen van de Kuurnsestraat wordt een goederenstation (niet nader te localiseren) aangelegd met zijspoor. Halverwege de Kuurnsestraat is er nog een facultatieve stopplaats aan herberg "Het Nieuw Kwartier" (nummer 63) die later een vaste halte zal worden. In 1908-1911 vinden er onteigeningen plaats langs de Kuurnsestraat en wordt de straat aangelegd. Oude prentkaarten uit de eerste helft van de 20ste eeuw geven een gekasseide straat met tramlijn weer. Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1910) wordt een lichte toename van bebouwing weergegeven bij de tramstatie aan het begin van de straat (nummer 1). Uitgezonderd de hoeves bij de grens met Bavikhove is de straat circa 1910 nog onbebouwd. De bebouwing zal vanaf de jaren 1920-1930 sterk toenemen. Na de Tweede Wereldoorlog worden de stoomtrams definitief afgevoerd en in 1955 starten de werken om de sporen uit te breken. De bedding wordt bij de openbare weg gevoegd of verkocht.

Thans doorgangsstraat met steenwegallure en afwisselend recht en licht gebogen tracé, deels voorzien van een geasfalteerde wegbedekking en deels (ter hoogte van de grens met Bavikhove) aangelegd met betonplaten. Voornamelijk bewoning, en in beperkte mate handel, agrarische activiteiten en bijhorende industrie (met name nummers 20-22, uitgestrekte site van Delvano). De oudste bebouwing is gelegen aan het begin van de straat bij de dorpskern van Hulste en meer zuidwaarts bij de grens met Bavikhove, waar een hoeve opklimt tot de 18de eeuw (nummer 95).

Straat gekenmerkt door bebouwing die refereert aan voormalige vlasactiviteiten zoals vlasserswoningen, vlasschuren en een roterij uit de jaren 1920-1940 (nummers 31-33, nummer 43, nummer 53). Vlasschuur gelegen links van nummer 17 volgens het kadaster in 1927 gebouwd door J. Deganck-Godderis; verankerde bakstenen vlasschuur onder een pannen zadeldak; vier gedichte licht getoogde vensters ter hoogte van de vlaszolder, drie rechthoekige recent vernieuwde poorten waaronder centrale poort onder I-balk. Nummer 85 en rechts van nummer 91A, twee vlasschuren uit 1941 (respectievelijk gebouwd door vlashandelaar Gerard Deplancke en door vlaswerker O. Vercaecke uit Lendelede). Voorts weinig kwaliteitsvolle architectuur uit de 20ste eeuw.

 • Stadsarchief Harelbeke, Aanleg van wegen, nr. 575.2: Steenweg Kuurne-Hulste.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1927/65, 1941/14.
 • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het goedt t'Hospitael gelegen binnen de prochien van Bavichove ende Hulste tusschen beyde de Plaetsen, in Register van alle leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, bosschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye..., F. de Bal, 1752.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 2906: Het landboek van Ingelmunster, in Carton formé d'une couverture de livre en veau brun, renfermant plusieurs plans des seigneuries de Schothouck et Ceurenbrugghe relevant de Meulebeke, Hazenbossche, Halewynsche et Ter Couter, 18de eeuw.
 • Rijksarchief Kortrijk, Fonds Plotho, nr. 403: Noch eene ander spliete vande zelve thiende, de westzijde vande prochie, In Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende dependentien..., Loys de Bersacque, 1639.
 • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het eerste deel der prochie van Hulste van oost suyden de prochie van Bavichove en noort en west de heirbaene van Cortryck op Thielt tot de dreve die loopt naer het goed te Calfshaeghe of den Tieltschen voetweg, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1715.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Bavikhove, nr. 126: Duyfhuse in Bavichove, een deele ende in Hulste ende Curen, J. De Bersaques, 1724.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 2887c: Plan van de tienden van Harelbeke gelegen in de zes wijken van Hulste, eind 18de eeuw (circa 1760-1765).
 • Rijksarchief Kortrijk, Kaarten en Plannen, nr. 495: Caerte figurative van twee geprojecteerde steenwegen leedende van de stadt Cortryck naer de gonne van Thielt, F. De Bal, 1750.
 • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 135-137.
 • KERCKHOF P., De verdwenen tram en tramstatie van Hulste, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 4, nr. 2, 2001, p. 20-21, 24.
 • KERCKHOF P, De Tramstatie te Hulste (vervolg), in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 5, nr. 1, 2002, p. 3.
 • KERCKHOF P., Hulste en zijn wegen op kaart omstreeks 1850, Hulste, 1982, p. 3.
 • MATTON A., FERFERS F., Harelbeke in de Romeinse tijd, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 12, Harelbeke, 1993, p. 10.
 • Onze vlasvezelbereidingsnijverheid. Jaarboek 1941. Textielcentrale, Kortrijk, 1941, p. 147 en 149.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 38.
 • Hulste info, geraadpleegd op 10/08/2009.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning van 1927

 • Omvat
  Dorpswoning van 1928

 • Omvat
  Herberg Den Tivoli

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel van het Heilig Hart

 • Omvat
  Vlassite

 • Is deel van
  Hulste

 • Is gerelateerd aan
  Kuurnsestraat (Bavikhove)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kuurnsestraat (Hulste) [online], https://id.erfgoed.net/themas/14900 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.