Geografisch thema

Nieuwenhovestraat

ID
14907
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14907

Beschrijving

Straat in de uiterste noordoosthoek van Hulste vlakbij de grens met Ooigem (Wielsbeke) en Oostrozebeke. De doodlopende straat vertrekt van de Oostrozebeeksestraat en loopt in noordwestelijke richting naar de Marelbeek. De straatnaam, die volgens De Flou voor het eerst wordt vermeld in 1846, verwijst naar de heerlijkheid Nieuwenhove, eigendom van de familie Halewijn. In 12de-eeuwse documenten draagt deze familie ook de titel van burggraaf van Harelbeke. Het centrum van de heerlijkheid, het goed "Nieuwehove" is gelegen op grondgebied Oostrozebeke (Leegtestraat nummer 195, Oostrozebeke).

De straat wordt voor het eerst weergegeven op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), als toegangsweg naar hoeve nummer 2. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) aangeduid als "Chemin d'oyghem à Nieuwenhove"; de straat loopt cira 1830 verder door tot de gemeente Oostrozebeke. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als "Nieuwenhovestraet" met als aanduiding "Chemin n° 18" en omschrijving "Grand Chemin d'Oyghem à Nieuwenhove".

Doodlopend straatje in landelijke omgeving. De Nieuwenhovestraat is vandaag geasfalteerd vanaf de Oostrozebeeksestraat tot de hoeve nummer 2, daarna voortgezet als een aarden weg. Nummer 2, historische hoeve waarvan het woonhuis circa 1999 echter volledig is herbouwd/ verbouwd ziebouwaanvraag van 1999. Opgenomen in de niet-limitatieve lijst van merkwaardige gebouwen in het open landschap van Harelbeke, definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 11.02.2008 (categorie 2). Weergegeven als een omwalde hoeve met boerenhuis en twee landgebouwen op een kaart van 1715 uit het landboek van Hulste. De hoeve is circa 1830 eigendom van de heer Duthoit du Val uit Brussel en bestaat uit een boerenhuis met aanpalend landgebouw, twee landgebouwen (waaronder de schuur) en een bakhuis zie primitief kadasterplan (circa 1830). In 1882 verkoopt Adolf Verschuere, bleker te Kortrijk, de hoeve aan Karel Descamps, eveneens bleker te Kortrijk. In 1911 laat nijveraar Paul Vercruysse uit Kortrijk de hoeve vergroten en het bakhuis herbouwen. Bewaard bakhuis van 1911 zie jaarsteen bovenaan de geveltop; verankerde baksteenbouw onder een overkragend pannen zadeldak, schuifpoort met bovenliggend laadluik aan voorzijde. Deels bewaard schuurvolume ten noordoosten van het herbouwde woonhuis; gedichte dwarsdoorrit en nieuwe muuropeningen.

  • Archief Technische Dienst Harelbeke, Bouwaanvragen: Hulste, 1999/80.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1882/46, 1918/21.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het tweede deel der prochie van Hulste oost ende noort de prochie van Roosebeke ende oost de prochie van Bavichove suyd de prochie van Ooyghem en Bavichove..., in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1715.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XI, Brugge, 1930, kolom 327.
  • KERCKHOF P., Hulste en zijn wegen op kaart omstreeks 1850, Hulste, 1982, p. 6.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 47.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nieuwenhovestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14907 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.