Geografisch thema

Oostrozebeeksestraat

ID
14908
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14908

Beschrijving

Straat in het oosten van Hulste, lopend langs de grens met de gemeente Bavikhove en Ooigem (Wielsbeke). De straat vertrekt aan de Muizelstraat en loopt in noordoostelijke richting om net voor het gehucht Muizel af te draaien naar Bavikhove. Na een kort gedeelte op grondgebied Bavikhove loopt de straat verder in noordelijke richting langs de grens met Ooigem (Wielsbeke) naar de gemeente Oostrozebeke, zie straatnaam. Volgens De Flou komt de straatnaam voor het eerst voor in 1846.

De straat wordt voor het eerst weergegeven op twee kaarten van 1715 uit het landboek van Hulste; weergave van een tweetal hoeves (nummer 16). Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de kronkelende straat weergegeven met verscheidene verspreid gelegen hoeves (nummer 14, nummer 16, nummer 21); op grondgebied Bavikhove bevindt de hoeve "Ter Triest" zich langs de Oostrozebeeksestraat. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt het eerste gedeelte van de straat - tussen de Muizelstraat en de Aardappelstraat - aangeduid als "haeringe straete"; het vervolg van de straat wordt aangeduid als "chemin de hulste à oostrosebeke". Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat weergegeven als de "Oost Rozebekestraet" met als aanduiding "Chemin n° 4" en omschrijving "Grand Chemin de Hulste à Oost Rozebeke". Het straatgedeelte op grondgebied Bavikhove wordt weergegeven als "Oost Roosebekestraet" met als aanduiding "Chemin n° 34" en omschrijving "Chemin de Hulste à Oost Roosebeke" en als "Chemin de Bavichove à Meulebeke" met als aanduiding "Chemin n° 13" en omschrijving "Groenedreef". De Popp-kaart (1856) geeft de straat op grondgebied Hulste weer als "Oostroosebeke Straet" en op grondgebied Bavikhove als "Doorsnydstraet".

Landelijke straat met sterk kronkelend verloop en geasfalteerd wegdek. Bewoningsconcentratie ten noorden van de Tombroekstraat bij de grens met Wielsbeke (gehucht Sint-Pietersknok). Straatbeeld gedomineerd door verspreid gelegen hoevebebouwing, opklimmend tot de 18de eeuw. Nummer 14, 18de-eeuwse hoeve gelegen op het einde van een lange verharde erfoprit met wilgen cf. weergave op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Voormalig boerenhuis van het langgeveltype met in de loop van de 20ste eeuw gewijzigde openingen.

Nummer 21. Dieper gelegen 18de-eeuwse hoeve (zie afbeelding) met een in 1943 herbouwd woonhuis met pseudo-vakwerk in de puntgevel, een bewaarde schuur met gedichte muuropeningen (waaronder de dwarsdoorrit), een stal aan de westzijde van het erf en een ast ten oosten van de woning. Opgenomen in de niet-limitatieve lijst van merkwaardige gebouwen in het open landschap van Harelbeke, definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 11.02.2008 (categorie 2). Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), worden reeds het boerenhuis en de schuur weergegeven. Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft naast deze twee volumes ook de stal, een bakhuis en een landgebouwtje weer, eigendom van de kinderen van J. Lammertyn. In 1882 registreert het kadaster de uitbreiding van de schuur met een dwars volume. In 1943 wordt het woonhuis grondig verbouwd en worden de bijgebouwen ten oosten ervan opgetrokken (waaronder de ast).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1882/51, 1943/6.
 • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het eerste deel der prochie van Hulste van oost suyden de prochie van Bavichove en noort en west de heirbaene van Cortryck op Thielt tot de dreve die loopt naer het goed te Calfshaeghe of den Tieltschen voetweg, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1715.
 • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het tweede deel der prochie van Hulste oost ende noort de prochie van Roosebeke ende oost de prochie van Bavichove suyd de prochie van Ooyghem en Bavichove..., in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1715.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XI, Brugge, 1930, kolom 1016.
 • KERCKHOF P., Hulste en zijn wegen op kaart omstreeks 1850, Hulste, 1982, p. 3-4.
 • Muizelmolenpad. Hulste-Harelbeke, Deerlijk, 1978.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 49.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

 • Omvat
  Hoeve De Voyageur

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Vlasschuur met vlashandelaarswoning

 • Is deel van
  Hulste


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oostrozebeeksestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14908 (Geraadpleegd op 16-05-2021)