Geografisch thema

Ter Elstweg

ID
14910
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14910

Beschrijving

Korte straat in het noordwesten van de dorpskern van Hulste. De straat maakt deel uit van de wijk Ter Elst en loopt van de Blauwhuisstraat in oostelijke richting naar het kruispunt met de Meidoornlaan en de Minister Alfred De Taeyelaan. De straatnaam verwijst naar het leengoed "Ter Elst" (nummer 25), dat volgens De Flou reeds vermeld wordt in 1559.

De hoeve "Ter Elst" (nummer 25) wordt op de Tiendekaart van Hulste (circa 1760-1765) weergegeven tussen de Blauwhuisstraat en de kerkweg; de Ter Elstweg wordt niet weergegeven op de kaart. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), vertrekt een weg vanaf de Muizelstraat naar de hoeve "Ter Elst" en op het primitief kadasterplan (cira 1830) is deze weg doorgetrokken over de Lampernissebeek naar de Blauwhuisstraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de weg tussen de Muizelstraat en de Blauwhuisstraat weergegeven als "Terelstweg" met als aanduiding "Chemin n° 40" en omschrijving "Sentier du Meulebekestraet au Potteriestraet". De noordzijde van de straat wordt bebouwd vanaf de eerste helft van de 20ste eeuw zie kaart van het Militair Cartografisch Instituut van circa 1910 en kaart van het Nationaal Geografisch Instituut van 1951.

In de jaren 1970 worden de gronden van de hoeve "Ter Elst" verkaveld met het oog op het aanleggen van een nieuwe woonwijk, als noordelijke uitbreiding van de dorpskern van Hulste (in het noorden afgebakend door de Kwademeerslaan). In de jaren 1950-1960 was reeds de Minister Alfred De Taeyelaan aangelegd en vervolgens worden in een eerste fase de straten ten oosten van de hoeve "Ter Elst" aangelegd (Hyacintenlaan, Tulpenlaan, ...), waardoor de voormalige erfoprit van de Muizelstraat tot de hoeve "Ter Elst" verdwijnt. De erfoprit vanaf de Blauwhuisstraat (huidige Ter Elstweg) wordt verlengd met de Meidoornlaan. In 1979 registreert het kadaster de aanleg van de stratengroep ten noorden van de hoeve (Begonialaan). In de jaren 1980 wordt de wijk bebouwd en nog verder aangelegd, voornamelijk ten noordoosten van de Kwademeerslaan; de nieuw aangelegde straten krijgen namen van bloemen of vogels. Het BPA van 21/01/1987 bevestigt de bestaande woonwijk, de sportvelden en de schoolomgeving (Tieltsestraat).

Straat met betonplaten, waarvan de bebouwing in beperkte mate meegaat met die langs het historische tracé van de Blauwhuisstraat en anderzijds is opgetrokken vanaf de jaren 1960 bij de aanleg van de omliggende nieuwe straten. Achter de 20ste-eeuwse bebouwing bevindt zich aan de noordzijde van de straat de in oorsprong 16de-eeuwse hoevesite "Ter Elst" (nummer 25).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1979/33.
 • Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief Harelbeke, nr. 2887c: Plan van de tienden van Harelbeke gelegen in de zes wijken van Hulste, eind 18de eeuw (circa 1760-1765).
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel III, Brugge, 1923, kolommen 1016.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XV, Brugge, 1934, kolom 767.
 • Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Harelbeke, Harelbeke, 2007.
 • KERCKHOF P., Hulste en zijn wegen op kaart omstreeks 1850, Hulste, 1982, p. 11.
 • KERCKHOF P., DECROIX L., Het onderwijs te Hulste, Vroeger en nu!, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 17, Harelbeke, 1997, p. 87.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 62.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning met vlasschuur, zwingelarij en magazijn

 • Omvat
  Hoeve Ter Elst

 • Is deel van
  Hulste


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ter Elstweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/14910 (Geraadpleegd op 07-05-2021)