Geografisch thema

Burg. de Lausnaystraat

ID
14920
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14920

Beschrijving

Dichtbebouwde hoofdstraat van het dorp, ten westen begrensd door het belangrijke kruispunt van de Kerk-, Baron Tibbaut- en Molenstraat en ten oosten via de Fortstraat aansluitend op de Dendermondse Steenweg. Centrumstraat deeluitmakend van de steenweg Gent via Zele naar Dendermonde, die teruggaat op de "Heirwech naer Appelsveer" zoals opgetekend op de "Caerte ende discriptie figuerative vande gheel den Lande van Aelst" door J. Horenhault in 15(9)6; eveneens aangegeven op de kaart van het Land van Aalst en gepubliceerd in "Flandria Illustrata" van A. Sanderus van 1644. Dit tracé werd in de loop van de 18de eeuw deels rechtgetrokken en op de kabinetskaart van graaf de Ferraris van 1771-1778 genoteerd als "Grand Chemin de Gand à Dendermonde". Straat vroeger gekend als Dorpsstraat, naamgeving later gewijzigd ter ere van burgemeester Casimir (1829-1909) en Louis de Lausnay (1867-1933) die woonden in de Burgemeester de Lausnaystraat nummer 15.

Vanouds een residentiële straat met bebouwing aanvankelijk geconcentreerd rond het kruispunt. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw geleidelijk dichter bebouwd en geëvolueerd tot een straat met huisvesting voor lokale prominenten, brouwerijen, gemeentehuis en herbergen, zoals de inmiddels afgebroken "De Swaene" en de aanpalende "den Engel" of "Het Gulden Hoofd" vlakbij de straathoek met de Kerkstraat. Ter hoogte van nummer 79 oprichting in 1871 van een gemeentelijke meisjesschool met onderwijzereswoning. Oude schoolgebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw die nu ingericht is als Vrije Basisschool Sint-Jozef.

Noordelijke huizenrij aanvankelijk aanééngesloten, thans verspringend doordat nieuwbouw op de dieper gelegen provinciale rooilijn dient gebouwd te worden. Zuidelijke gevelrij nog aanééngesloten en qua bouwhoogte, -volume en travee-indeling illustratief voor de 19de- en 20ste-eeuwse bouwstijl. Aantal 19de-eeuwse woningen aangepast in de loop van de 20ste eeuw, zoals nummers 24-26 met geelbakstenen metselwerk met geprononceerde lintvoeg, liggende rechthoekige muuropeningen gevat in vlakke hardstenen omlijsting, roodgetint loodglas en fraai ijzeren schrijnwerk met geometrisch motief kenmerkend voor de jaren 1940.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning Steeman

 • Omvat
  Brouwerswoning Wierinck

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Ensemble van woon- en winkelhuis

 • Omvat
  Gemeentehuis van Overmere

 • Omvat
  Huis Everaert

 • Omvat
  Notariswoning

 • Omvat
  Personeelswoning bij woning de Lausnay

 • Omvat
  Postgebouw Posthotel

 • Omvat
  Twee arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Overmere


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burg. de Lausnaystraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14920 (Geraadpleegd op )