Geografisch thema

Balgerhoekstraat

ID: 14924   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14924

Beschrijving

Straat doorheen het gehucht Sint-Jan beginnend bij de Ruiseledesteenweg en eindigend bij de Predikherenstraat. Verschillende vertakkingen die doodlopend zijn, die onder meer oorspronkelijk in gebruik waren als toegangsdreven tot hoeves. Volgens De Flou dateert de oudste vermelding van straat als "Balgeroeckstrate" uit de 16de eeuw. In de ommeloper en het tiendenboek van het Sint-Amandsche van Wingene van 1639 aangeduid als "'t nieuwe thiendeken te Balgergoutte". In 1802 gekend onder de naam "Balderik-straete". De naam kan verwijzen naar de persoonsnaam Balderick, die hier woonde. De Bo verklaart het woord "balg" als buik van paard, koe of zwijn.

Vanouds een belangrijke straat. De bebouwing is fasegewijs tot stand gekomen. Het eerste straatgedeelte van de Balgerhoekstraat maakt deel uit van de heerlijkheid het Sint-Amandsche te Wingene en is weergegeven in het tiendenboek van 1639. Schaars bebouwd met weergave van verspreid gelegen lage bebouwing. In de omgeving van het kruispunt Ruiseledesteenweg en de Balgerhoekstraat stond een schandpaal van de heerlijkheid Poelvoorde. Het straatgedeelte tussen de Predikherenstraat en de herberg "Platte beurze" is onbebouwd.

Staat weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). De bebouwing concentreert zich ter hoogte van de kruispunten met de Keukelstraat, de Schuiferskapellestraat en de Ruiseledesteenweg. Van de bebouwing weergegeven op Ferraris is weinig of niets overgebleven. De hoeve "het goed te Westackere" of "Rijsels Goed", Balgerhoekstraat nr. 36, is op de kaart van Ferraris (1770-1778) weergegeven als een hoeve met losse bestanddelen binnen een omwalling en toegankelijk via een lange dreef afgezoomd met bomen. Thans grondig verbouwd. Het straatgedeelte voorbij de "Platte Beurze" is nog niet aangeduid op de kaart van Ferraris, want dit gedeelte lag in veldgebied. In de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) concentratie van bebouwing ter hoogte van de herberg "Platte Beurze" (ter hoogte van huidige nr. 103).

De huidige bebouwing kenmerkt zich vooral door verspreide hoevebouw. Weinig overgebleven van oorspronkelijke bebouwing. In het gehucht "Sint-Jan", ter hoogte van het kruispunt Balgerhoekstraat-Keukelstraat aanwezigheid van voormalige herbergen met typische afgeschuinde hoekafwerking, weliswaar weinig overgebleven van oorspronkelijk karakter door het nieuwe gevelparement. Het gehucht Sint-Jan heeft ook een eigen school cf. Balgerhoekstraat nr. 80. De basisbebouwing hier bestaat uit kleinschalige woonhuizen van twee à vier traveeën, soms opgevat als tweewoonst. De oudste staan weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1829). Grote bouwactiviteit vanaf de jaren 1930 met de bloei van de parochie Sint-Jan en samengaand met het bouwen van de huidige kerk in 1937. Tot op heden worden nieuwe woningen gebouwd deel uitmakend van een nieuwbouwverkaveling.

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 279.
 • PATTEEUW J., Hofstede "Het Goed te Westackere", in Ons Wingene, Jaarboek 2002, p. 115-125.


Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw

 • Omvat
  Pijlerkapel Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart

 • Omvat
  Vrije basisschool Sint-Jan

 • Omvat
  Woning van 1874

 • Is deel van
  Wingene