Geografisch thema

Kloosterlandstraat

ID: 14929   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14929

Beschrijving

Teruggaand op een deel van de vroegere Kerkwegel tussen de Kerkstraat en Lindestraat, aan de noordelijke rand van het dorpscentrum van Overmere. Tot in de eerste helft van de 20ste eeuw slechts schaars bebouwd. Aan de zuidelijke straatzijde werd in 1819 een houten windmolen opgericht die in bedrijf bleef tot 1930 en door sloop in 1939-1940 verdween. Stond naar de laatste eigenaars bekend als Lateir'se molen.

Tegenover deze windmolen aan de overkant van de straat op het Kloosterland, werd in 1879 de parochiale lagere school voor meisjes opgericht bediend door zusters van de congregatie Sint-Vincentius-a-Paulo van Deinze. De gebouwen van deze voormalige vrije meisjesschool Sint-Jozef, gelegen aan Kloosterlandstraat nummer 8 worden nu gebruikt als lokalen van Chiromeisjesheem. Het aanvankelijke schoolgebouw werd in 1929-1931 naar achter verlengd met nieuwe klaslokalen en volgens bewaarde plannen van 1950 in 1952-1953 aangepast met wijziging van de ramen. Einde van de onderwijsfunctie na overheveling van de Sint-Jozefschool in 1962 naar de nieuwe vestigingsplaats in de Schoolstraat nummer 1. Het voormalige schoolgebouw is haaks achterin gelegen met bijhorende omsloten diepe rechthoekige geplaveide speelplaats. Het schoolgebouw van 1879 vertoont centraal in de top van de straatpuntgevel een hoge omlijste rondboogvormige beeldnis van gesinterde bakstenen met gepolychromeerd beeld van Sint-Jozef met kind.

  • Gemeentearchief Berlare, Overmere, 874.1, bouwvergunningen 1950 en vroegere jaren.
  • Overmere ons dorp, Overmere, 1992, p. 136.
  • DE BLOCK D., De laatste vijf windmolens van Overmere, Heemkundige Kring Overmere, III, 1, 1985, p. 15-18.
  • DE JAEGER C., De Vrije meisjesschool Sint-Jozef na 1950, Heemkundige Kring Overmere, XXIII, 3, 2005, p. 199.
  • LEKENS H., De Vrije Meisjesschool Sint-Jozef 1879-1950, Heemkundige Kring Overmere, XXIII, 3, 2005, p. 151-190.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, DuchĂȘne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kloosterlandstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14929 (Geraadpleegd op 01-10-2020)