Geografisch thema

Boskapeldreef

ID: 14940   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14940

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen Vagevuurstraat en de Beernemsteenweg. Oorspronkelijke naam Kapelledreef voor de fusie van 1976 met Zwevezele. De huidige straatnaam verwijst naar de hier aanwezige Boskapel, gebouwd ter nagedachtenis van baron Charles van der Bruggen die op deze plek in april 1875 werd vermoord door wildstropers.

Geasfalteerde straat met recht tracé. Aan de zuidzijde aanwezigheid van akker- en weilanden. De noordzijde van de straat is opgenomen als ankerplaats zogenaamd "Bulskampveld". Dit wordt getypeerd door dreefstructuren, dennen en populieren doorsneden met grachten. Aanwezigheid van de zogenaamde Vagevuurbossen. Tijdens de middeleeuwen en later (tot de 16de eeuw) was dit gebied een gemeenschappelijke graasgrond waar lokaal heidevegetatie, lage struiken en heesters voorkwamen, evenals veldvijvers. Deze vijvers ontstonden door het afplaggen van de bodem, door uitgraven van zandsteen of door afdamming van beken. Rond deze graasgronden lag aanvankelijk een bosgordel. In de 18de en begin van de 19de eeuw werd het omringende bos onder impuls van de Oostenrijkers omgezet in landbouwland en de graasgronden in bos. Daarbij ging men systematisch tewerk volgens een dambordpatroon dat geaccentueerd werd door dreven. Die sluiten landschappelijk aan bij het provinciaal domein Bulskampveld (Beernem) want de dreven lopen door ondanks de versnijding van beide delen door de Beernemsteenweg. Deze bossen zijn grotendeels naaldhout en hebben meer landbouwpercelen tussen de bospercelen dan in het provinciaal domein Bulskampveld op het grondgebied Beernem.

Eerste straatgedeelte schaars bebouwd enkel met aanwezigheid van de zogenaamde "Boskapel" en de hoeve (nr. 2).

Het tweede straatgedeelte is dichter bebouwd in functie van de nabijgelegen Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg "De Zande", voorheen het Rijksopvoedingsgesticht (Ruiselede, Bruggesteenweg nrs. 128-132). Rond de Gemeenschapsinstelling ligt heel wat bebouwing, waarbij het dambord- en drevenpatroon gerespecteerd werd. Hier bevonden zich de dienstwoningen voor het personeel werkzaam in de instelling. De woningen zijn nu in privébezit.

 • AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 281.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Boskapel

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met toegangsdreef

 • Omvat
  Kapelhof met opgaande bomenrijen

 • Is deel van
  Wingene