Geografisch thema

Egemsestraat

ID: 14943   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14943

Beschrijving

Naam voor verbindingsstraat tussen het centrum van Wingene en het centrum van Egem. Beginnend bij de Oude Bruggestraat en eindigend bij de Wingenesteenweg op het grondgebied Pittem (Egem). Gebogen tracé. Gewijzigd in de loop der tijden. Oorspronkelijke naam Hofakkerstraat en Helakkerstraat gewijzigd in huidige naam na de gemeenteraadsbeslissing van 9 augustus 1962.

Vanouds een belangrijke verbindingsstraat tussen het centrum van Wingene en het centrum van Egem op het grondgebied Pittem. Staat weergegeven in het renteboek van het St.-Amandsche van 1639, als een schaars bebouwde straat met verspreide hoevebouw. Op het perceel gelegen op de hoek met de Egemsestraat en de Oude Bruggestraat voormalige locatie van de schuttersgilde van Sint-Joris en Sint-Sebastiaan (nr. 1). Een gelijkaardige weergave van de straat is terug te vinden op de kaart van Ferraris 1770-1778).

Oorspronkelijke locatie van de weverij "Tissage Verkest frères", van 1929 tot 1940. Op 9 oktober 1929 werd een aanvraag ingediend door Charles en Frans Verkest bij het schepencollege van Wingene "tot het oprichten van een mechanieke weverij met gasmotor van 58 pk, langs de Hofakkerlaan" (de huidige Egemsestraat). Na de goedkeuring van het gemeentebestuur werden de bouwwerken voor een fabriek met woonhuis aangevat op de hoek van hun eigendom langs de Egemsestraat, toen nog Hofakkerstraat.

Het huidige straatbeeld wordt gekenmerkt door concentratie van nieuwbouwwijken in het begin van de straat, getypeerd door straten met verschillende vertakkingen die doodlopend zijn. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Brouwerijstraat, Sneppestraat, Kokterstraat, Vredestraat, Hofakkerlaan, Lentakkerlaan, ... Het tweede straatgedeelte, voorbij de Helakkerstraat, wordt getypeerd door een meer landelijk gebied met akker- en weilanden en verspreide hoevebouw. Sommige gaan terug op oudere sites weergegeven op ouder kaartenmateriaal cf. de Ferrariskaart van 1770-1778. De oude hoevenamen zijn de enige getuigen van de historische hoeves. Er werden nieuwe gebouwen ingeplant op oudere sites. Nr. 79, de voormalige locatie van de historische hoeve "'t Galgenhof".

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandse-Wingene, nr. C 119
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • LAMS G., De weefnijverheid te Wingene in de 20ste eeuw, in Ons Wingene, jaarboek 3, 2000, p. 73.
 • LAMS L., Historiek brouwerij Sint-Sebastiaan, in Ons Wingene, jaarboek 5, 2002, p. 134-143.
 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 282.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Is deel van
  Wingene